SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”

Adrese: Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Tālr. 64631056 (kase, lietvedība), 26364437 (ja notikusi avārijas situācija)
E-pasts: maltasdzksu@maltasdzksu.lv

Waze
Nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”, reģ. Nr. 42403000932

Juridiskā adrese

Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630

Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese

https://www.maltasdzksu.lv/index.php

Pamatkapitāla lielums:

3 163 073 EUR

Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”  ir dibināts 1991. gada 7. novembrī, kopš 21.10.2004. uzņēmums ir reģistrēts vienotā uzņēmumu komercreģistrā ar Nr. 24203000932. Visas uzņēmuma kapitāldaļas 100% pieder Rēzeknes novada domei. Uzņēmuma darbība ir saistīta ar komunālo pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām Rēzeknes novada Maltas pagasta Maltas ciemā, Lūznavas pagasta Lūznavas, Zosnas un Vertukšnes ciemos, Strūžānu pagasta Strūžānu ciemā, Viļānu pilsētā, Jaunviļānu, Lauzinieku, Radopoles, Strupļu, Skudnovkas, Dekšāres, Atspukas, Aļņu ciemā.

Vidējā termiņa darbības stratēģija 2022.-2027. g.
(ir spēkā līdz jaunas stratēģijas apstiprināšanai)

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā

Informācija par veiktajām iemaksām valsts un pašvaldības budžetā 2022. gadā

Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Projekta līdzfinansējums
Iemaksas pamatkapitāla palielināšanai
Projekta līdzfinansējums 2020

Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (nepārbaudītie)

Operatīvā bilance 2021.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2021. g.1.cet.

Zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati

2022. gads

Informācija par īpašuma struktūru

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss”  dibinātājs ir viens dalībnieks: Rēzeknes novada pašvaldība. Rēzeknes novada pašvaldībai pieder 3 163 073 kapitāla daļas. Ieguldījums sastāda 100% no kopējā kapitāla. Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvaldē un peļņas sadalē.

Informācija par organizatorisko struktūru

Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška
https://maltasdzksu.lv/index.php/par-uznemumu/struktura

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” neveic dāvināšanu (ziedošanu).
SIA “Rēzeknes novada komunālserviss” nav saņēmis ziedojumus un dāvinājumus.

Informācija par iepirkumiem

https://maltasdzksu.lv/index.php/iepirkumi

Cita nozīmīga informācija

https://maltasdzksu.lv

Statūti

Statūti

Nolikumi
Līgumi
Valdes loceklis

Jānis Kravalis

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi

Dalībnieku sapulce 2023.g.

Dalībnieku sapulce 2022. g.

Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu

Publiskojamā informācija
Valdes locekļa atalgojums
Publiskojamā informācija

Lēmums par SIA "Rēzeknes novada komunālserviss" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Lēmums 

Click to listen highlighted text!