SIA “ALAAS”

Adrese: “Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Waze
Nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA “ALAAS”

Juridiskā adrese

“Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese

http://alaas.lv/

Pamatkapitāla lielums:

508192.00 EUR (Reģistrēts UR 08.04.2014)

Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Uzņēmuma darbība ir saistīta ar sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un šķirošanu fiziskām un juridiskām personām.
Stratēģija

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Aktuālā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

Par izmaiņām sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifā poligonā “Križevņiki”

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 1.05.2023

Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā

SIA ALAAS veiktās iemaksas valsts budžetā 

SIA ALAAS veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2020.g.

Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (nepārbaudītie)

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2020.g.3.cet.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins 2020.g. 4.cet.

Zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati

2015. gads
2016. gads
2017. gads
2018. gads
2019. gads

Informācija par īpašuma struktūru

17,51% pašvaldības līdzdalības apmērs

Informācija par organizatorisko struktūru

Atvasinātas publiskas personas kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
Informācija par iepirkumiem
Cita nozīmīga informācija
Statūti
Nolikumi
Deleģējuma līgumi

Līgums

Valdes loceklis
Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi
Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu
Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība
Click to listen highlighted text!