SIA “ALAAS”

Adrese: “Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Waze
Nosaukums, reģistrācijas numurs

SIA “ALAAS”

Juridiskā adrese

“Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Kapitālsabiedrības mājaslapas adrese

http://alaas.lv/

Pamatkapitāla lielums:

1998692 EUR

Vispārējie stratēģiskie mērķi, ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Uzņēmuma darbība ir saistīta ar sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un šķirošanu fiziskām un juridiskām personām.
Stratēģija
Vidēja termiņa darbības attīstības stratēģija 2021.– 2023. gadam

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Aktuālā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

Par izmaiņām sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifā poligonā “Križevņiki”

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 1.05.2023

Veiktās iemaksas pašvaldības budžetā

SIA ALAAS veiktās iemaksas valsts budžetā 

SIA ALAAS veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2020.g.

2023. gads
2022. gads
2021. gads
2020. gads

Informācija par saņemto pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati (nepārbaudītie)
Zvērināta revidenta pārbaudītie gada pārskati

2023. gads
2022. gads
2021. gads
2020. gads
2019. gads
2018. gads

Informācija par īpašuma struktūru

Plašāka informācija

Informācija par organizatorisko struktūru

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā – Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška.
Informācija par organizatorisko struktūru

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem
Informācija par iepirkumiem
Cita nozīmīga informācija
Statūti

Statūti 

Nolikumi
Deleģējuma līgumi

Līgums

Valdes loceklis

Plašāka informācija

Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, darba kārtība un lēmumi

Plašāka informācija

Atalgojuma politikas principi un informācija par valdes locekļa atalgojumu

Plašāka informācija
Valdes locekļa atalgojums

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedojumus vai dāvināšanu.

Click to listen highlighted text!