Education and sports in Rezekne municipality

Rēzeknes novada teritorijā darbojas 26 izglītības iestādes un to struktūrvienības, kas nodrošina iespēju saņemt pirmsskolas, vispārējo, speciālo, profesionālo, profesionālās ievirzes un interešu izglītību. Kopējais piedāvāto izglītības programmu skaits ir 20. Novada izglītības iestādēs ir salīdzinoši neliels izglītojamo skaits, līdz ar to ir iespēja veltīt resursus katra skolēna personības izpētei un izaugsmes atbalstam.

Rezekne municipality:

13 vispārizglītojošās skolas: 6 pamatskolas, 6 vidusskolas, 1 speciālā pamatskola

  • trim skolām ir struktūrvienības,

10 pirmsskolas izglītības iestādes

  • 7 pirmsskolas programmu realizācijas vietas
  • 7 skolās ir pirmsskolas grupas

3 profesionālās ievirzes skolas:
Rezekne Municipality Sports School
Maltas music school

Viļānu Mūzikas un mākslas skola

  • Soikāna Ludzas Mākslas skolas filiāle Nautrēnos
  • 3 Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas filiāles: Sakstagala J. Klīdzēja pamatskolā, Gaigalavas pamatskolā un Kaunatas vidusskolā.

The municipality of the municipality in Rezekne is located in Rēzekne Education and sports administration. There is also an education support centre, where teachers, parents and children can receive special teacher, logoped, psychologist and social teacher advice on education and development issues of children and young people.

A pedagogical medical Commission has been established in the municipality (By-laws), who carry out a pedagogical psychological examination of individual pupils in order to assess the child's abilities and provide an opinion on the recommended educational programme. The Commission shall also take decisions on the exemption of pupils from national examinations, determine home training.

GADSSKOLU SKAITS (ar struktūrvienībām)IZGLĪTOJAMO SKAITS
2023.161995
2022.172153
2021.172157
2020.161927
2019.162080
2018.162188
2017.162241
2016.162404
2015.172562
2014.172621
2013.182659
2012.182773
2011.182930
2010.183026
2009.183273

Mācības 1. klasē uzsāka 180 (2022.-207, 2021. - 179, 2020. g. – 160, 2019. g. – 153) izglītojamie, savukārt, 10. klasē – 76 jaunieši (2022.-95,  2021. g. - 101, 2020. g. - 88, 2019. – 101). Vidusskolēnu skaits kopā 2023.gadā-  262

Pirmsskolas vecuma bērni 2023.g.- 1092, no tiem 5-6 gadus veci – 460 ( kopējais skaits 2022. g. – 1097, 2021.g.  - 1119, 2020. g. – 896, 2019. g.-  931)

Children shall be taken from the age of 1.5 years in the pre-school educational institution. In special cases from 1 year of age.

Izglītojamo skaits Rēzeknes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, uz 2023. gada 1. septembri:

Name of the institution Number of
Dricani PII96
Gaigalava PII50
Griškani PII “Sprīdītis”106
Kaunatas PII “Zvaniņš”76
Maltese PII “Dzīpariņš”110
Nautreni PII “Vālodzīte”87
Ozolaine PII “Jāņtārpiņš”91
Silmala PII70
Uļjanovas PII “Skudriņa”51
Vilani City PII126
Vilnius parish PII “Bitīte”83
Feimaņi primary school14
Gaigalava primary school15
Rēznas primary school16
Special elementary school of Rēzekne municipality9
Tiskādu primary school9
Verēmi Primary School74
Viļānu v-sk. struktūrvienība  Dekšāru pamatskola9
Total1092

News

10.04.2024

Bērni un jaunieši dzied, spēlē, danco un stāsta anekdotes

Read more

04.04.2024

Veiksmīgi aizvadīta ēnu diena Rēzeknes novada pašvaldībā

Read more

03.04.2024

Vizuālās mākslas konkurss “Latgales ainava”

Read more

Click to Listen highlighted Text!