Biedrība “Latvijas sarkanais krusts” pateicas par atsaucību

Publicēts: 18.12.2020

Atjaunots: 13.01.2021

Sociālais dienests un veselības aprūpe

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim,
Būs laime tad, ja pratīsim to dot.
Būs prieks, ja protam citus ielīksmot.
Un nevajag nemaz tik daudz-
Pavisam maz,
Pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku!

 

LSK Latgales komiteja vēlas teikt lielu paldies ikvienam komitejas Rēzeknes Jaunatnes nodaļas brīvprātīgajam par apņemšanos, ievērojot visus drošības pasākumus attiecībā uz Covid-19 situāciju valstī, radīt prieku un iepriecināt pansionātu iemītniekus, izgatavojot Ziemassvētku apsveikuma kartītes kopā ar saviem palīgiem, kas atsaucās uz aicinājumu!

Paldies PII “Māriņa”, PII “Varavīksne”, PII “Bitīte” mazajiem rūķīšiem par darbiņiem! Paldies Rēzeknes sākumskolas 1.klases, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Gaigalavas, Bērzpils pamatskolu skolēniem par darbiņiem! Paldies Valsts robežsardzes koledžas kadetiem un darbiniekiem par izgatavotajām kartītēm! Paldies par izgatavotajiem rotājumiem un sarūpētajām dāvanām!

Mēs nogādājām Jūsu un pašu radītās Ziemassvētku apsveikuma kartītes kopā ar mūsu visu gaišajām domām un siltajiem vārdiem Rēzeknes pilsētas pensionāru Sociālo pakalpojumu centra, Rēzeknes novada veco ļaužu pansionāta un tā filiāles “Pilcene”, VSAC “Malta”, Ludzas novada Sociālās aprūpes centra “Ludza” un tā filiāles Istalsnā, Rugāju novada Sociālās aprūpes centra “Rugāji”, Kārsavas novada pašvaldības pansionāta “Mūsmājas” iemītniekiem.

Radīsim gaišus un sirdssiltus svētkus sev un saviem līdzcilvēkiem!

Gunta Stepiņa
LSK Latgales komitejas izpilddirektore
Biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”
Raiņa iela 29 , Rēzekne, Latvija, LV - 4601
Tālr.: +371 64625292
E-pasts: lsk.latgale@redcross.lv

Foto: freepik.com

Click to listen highlighted text!