2014. gads Nautrēnu mazpulkā

29.12.2014

Izglītība

Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā jau daudzus gadus aktīvi darbojas mazpulcēni. Šogad Nautrēnu mazpulkā ir 32 dalībnieki, kuri katru nedēļu tiekas nodarbībās Rogovkas Jauniešu centrā. Vārds „mazpulki” skan diezgan latviski, taču šī organizācija darbojas arī citur pasaulē ar nosaukumu 4H Klubs (4H Club). Organizācijas mērķis ir iemācīt veikt un mīlēt darbu, kā arī zināšanas pielietot praktiski. Mazpulkiem piemīt tā burvība, ka jebkam, ko dari, nav ne pareizu, ne nepareizu atbilžu. Ir tā, kā katrs uzskata par pareizu. Mazpulks nebeidzas, izejot laukā pa kabineta durvīm. Tā ir galvenā atšķirība starp pulciņu un mazpulku.

Mazpulkiem gads tradicionāli sākas janvārī ar lielo konferenci Rīgā. Konferencē tiek izsludināti visi aktuālie konkursi, kā arī sastādīts Latvijas Mazpulka gada plāns. No Nautrēnu mazpulka 2014. gadā konferencē piedalījās Nautrēnu mazpulka priekšsēdētāja Elvita Kotāne un skolotāja Anita Šķestere.

Februārī Nautrēnu mazpulks organizēja prāta spēles „Par dabu, vidi un laukiem”, kurās piedalījās seši mazpulki: Mežvidu, Kārsavas, Pudinavas, Ludzas, Pasienas un Rēzeknes pilsētas mazpulks „Taurenītis”. Ar savu komandu piedalījās arī Lauku attīstības konsultante Anastasija Saliniece un LLKC pārstāvji. Komandas dibināja savus uzņēmumus, prezentēja logo un ražoja produkciju.

Martā ciemojāmies pie Kārsavas mazpulka „Upe” uz konkursu „Prātiņ, nāc mājās!”. Mazpulku pārstāvēja trīs komandas. Erudīcijas konkursā bija jautājumi par Latvijas vēsturi, dabu, uzņēmumiem, savukārt vēlāk bija foto orientēšanās pa Kārsavu.

Pavasarī mazpulcēni iekustējās mazpulku sporta spēlēs „Zaļais starts”, kas notika Lapmežciemā. Sporta spēles katru gadu notiek citur. Nautrēnus pārstāvēja divas komandas, katra savā vecuma grupā. Vecākajā grupā izcīnījām pirmo vietu un „Zaļā starta” kausu.

Goda nominācija „Augsim!” ir augstākais mazpulka apbalvojums, kura iegūšana ir mērķis katram mazpulcēnam. Šādu titulu kopā ar sudraba karotīti, uz kuras ir iegravēts mazpulcēna vārds un bērni ar laimes āboliņa lapiņu rokās, ir tiesīgs saņemt jebkurš mazpulcēns, kurš mazpulkā darbojas vismaz piecus gadus un ir izstrādājis piecus projektus. Šogad šo titulu Zemkopības ministrijā aizstāvēja Diāna Drozdova un septembrī viņai pasniedza apbalvojumu.

Vasarā tiek rīkoti izglītojošie semināri. Semināru „Ziemas ķiploku audzēšanas īpatnības” rīkoja Nautrēnu mazpulks. Uz semināru ieradās mazpulcēni no visas Latvijas, tālākie bija no Tukuma novada. Sākumā iepazināmies ar ķiploku audzēšanas īpatnībām un pēc tam devāmies uz Evitas Šķesteres ķiploku laukiem.

Vasaras nometne „Visu daru es ar prieku!” ir grandiozākais mazpulku pasākums, kurā piedalās visvairāk biedru. Šogad tā notika Neretā. Tajā galvenie virzieni bija Latvijas vides, zemes dzīļu, ūdens un vēja izpēte.

Šogad Latvijā tika rīkotas vairākas mazās nometnes kopā ar bērniem no trūcīgajām ģimenēm. Latgales novada nometne notika Ludzas novada Pildas pamatskolā. Iepazinām meža vērtības, sportojām, spēlējām teātri, dejojām un izzinājām latvju zīmes.

Sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu un LLKC, mazpulka pārstāvji piedalījās izglītojošā seminārā Rēzeknē un brauca ekskursijā pie Kārsavas novada jaunajiem uzņēmējiem.

Šogad Latgales novada rudens darbu skate notika Rēzeknē. No Nautrēnu mazpulka piedalījās 18 mazpulcēni. Bija divi grupas projekti – „Latviešu karavīrs laikmetu griežos” un „Mans dzīvais dārzs”, kur tika veikts eksperiments, ar sliekkompostu audzējot lauksaimniecības kultūras. Trīs mazpulcēni audzēja cūku pupas, kuru sēklas nodeva Pūres izmēģinājumu stacijai. Bija arī daudz individuālo projektu. Rezultātā Nautrēnu mazpulks ieguva trīs I vietas un trīs II vietas. Katru gadu novada forumos ārzemju latvieši sumina vienu ģimeni no mazpulka. Šogad ābeles stādu Nautrēnu mazpulkā saņēma Diānas un Viktora vecāki – Sergejs un Olga Drozdovi.

6.-7.novembrī Nautrēnu mazpulka komanda piedalījās Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas rīkotā konkursa „Latviešu karavīrs laikmetu griežos ” noslēguma pasākumā Tilžā un Balvos. Tur piedalījās jaunsargi, mazpulcēni, vanadzēni, skauti un gaidas no visas Latvijas. Orientēšanās sacensībās pirmo vietu ieguva komanda, kuru no Nautrēnu mazpulka pārstāvēja Armands Ivlāns un Elvita Kotāne.

Tie ir tikai lielākie pasākumi, jo mazpulcēni visu gadu rosās kā čaklas bitītes, tostarp no sēklām audzējam Austrumu lilijas un pavairojam ziemas ķiplokus, ko dāvināja J. Vasarietis.

Pabeidzot skolu, daudzi mazpulcēni Rīgā iestājas Rīgas klubiņā. Tajā darbojas mazpulcēni no visas Latvijas, kuri ir pabeiguši skolu, studē augstskolās vai jau strādā. Šie jaunieši ir brīvprātīgie, kuri vēlas turpināt savu saikni ar mazpulku, viņi galvenokārt organizē, koordinē un vada mazpulku pasākumus. No Nautrēnu mazpulka šobrīd Rīgas klubiņā darbojas Solvita Bilinska, Dagnija Kotāne un Ingars Duplinskis.

Lielu paldies sakām Nautrēnu pagasta pārvaldei par sadarbību un sapratni, kā arī par sadarbību ar Valsts Lauku tīklu, LLKC un mazpulcēnu vecākiem, jo viņi ir vistuvākajā kontaktā ar bērniem, kuri strādā projektu piemājas dārziņā vai arī mājas – kaut ko jaunu radot. Nautrēnu mazpulkam ir izveidojies labs kontakts ar Lauku Attīstības konsultanti Anastasiju Salenieci.

Lai nākamajā gadā asais prāts veicinātu strādāt čaklās rokas, lai laba sirds un stipra veselība! Gaišus gadu mijas svētkus!

Nautrēnu mazpulka vadītāja Anita Šķestere,
Nautrēnu mazpulka priekšsēdētāja Elvita Kotāne
Mazpulka dalībnieku foto

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!