Annas diena Bērzgalē aizvadīta

Anna latviešu tautas folklorā ir viena no Māras meitām un darbojas kopā ar Dievadēliem Jāni, Pēteri un Jēkabu.  Annas diena ir saimnieču diena. Ap šo laiku tika raudzīti pirmie kartupeļi, burkāni, jaunā maize. Gads iegriežas rudens pusē.

Bērzgalē Romas katoļu baznīca iesvētīta Sv. Annas godam. Kopš tiem laikiem Annas diena ir lieli svētki ne tikai baznīcā. Šajā dienā notika arī rosīga tirgošanās. Ir mainījušies laiki, bet tradīcijas saglabājas. Svētki baznīcā un tirgus saglabājies caur gadsimtiem. Tiem pievienojušās arī laicīgo svētku norises pie kultūras nama.

Šogad gan baznīcas apmeklējums vēl notiek ar ierobežojumiem, bet lielu skatītāju interesi izraisīja baznīcas dārzā izvietotā Viktorijas Grappas zīmējumu izstāde “Rēzeknes novada sakrālais mantojums”, kas tapusi ar Rēzeknes novada pašvaldības atbalstu.

Jāpiebilst, ka baznīca lepojas ar rudenī skaisti krāsotajiem baltajiem torņiem, kas atjaunoti ar ES ELFLA finansējumu un Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējumu.

Aktīva rosība valdīja tirgus laukumā. Netrūka kā pirkt, tā pārdot gribētāju.

Kultūras namā, savukārt, grāmatu ilustratores Agijas Stakas ilustrāciju izstāde priecēja ne tikai mazos apmeklētājus, bet arī viņu vecākus un radus. Bija iespēja iemūžināt sevi kā rukšu veidolā, tā kopā ar kazlēniem vai dusmīgo vilku. Bērni visas dienas garumā pie kultūras nama varēja darboties individuāli – zīmēt uz asfalta, ģimenes lokā uzspēlēt lielās spēles. 

Bet Annas dienai ir arī savi ticējumi un laika pareģojumi: Ja Annas dienā uzsnieg sniegs, tad Pēteros būs lietus. (A. Bērziņa, Aloja).

Paldies Bērzgales pagasta pārvaldes darbīgajai komandai par ieguldīto darbu svētku sagatavošanā un norisē!

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto D. Ekimāne

 

Click to listen highlighted text!