Ar konferenci noslēdzies Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Aging in comfort"

30.09.2019

AGING IN COMFORT

LATLIT_logo_LAT_full_RGB
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts "Social inclusion of elderly people, Aging in comfort" (“Vecumdienas komfortā”) sācies 2018. gada pavasarī. Tā mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, it īpaši vecāka gadagājuma cilvēkiem. 26. septembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors" norisinājās projekta noslēdzošā konference, kuras laikā projekta partneri atskatījās uz paveikto.
Konference sākās netradicionāli - koncertzāles pagalmā, kur projekta ieguvumu - jaunos autobusus - prezentēja Rēzeknes novada un Daugavpils novada Sociālie dienesti, kā arī Utenas rajona (Lietuva) Sociālais centrs. Ar šiem aprīkotajiem busiņiem sociālie darbinieki un aprūpētāji jau tagad dodas pie vecajiem un vientuļajiem cilvēkiem vistālākajos novada nostūros, kur sniedz visdažādāko palīdzību - dušas, veļas mazgāšanas, pēdu aprūpes pakalpojumus, izmazgā grīdas, pat atved dzeramo ūdeni, jo, kā stāstīja Daugavpils novada pašvaldības Sociālās pārvaldes vadītāja Anna Jegorova, daudz kur novadā šogad akas ir sausas un vecie cilvēki uzturā lieto  sakrāto lietus ūdeni...  Mobilās brigādes komandā darbojas šoferis, sociālais darbinieks un sociālais aprūpētājs.
Konferences dalībnieki iepazinās ar Lietuvas sociālo darbinieku pieredzi, uzklausīja Latvijas Samariešu asociācijas vadītāju Viesturu Kleinbergu. Stradiņa Universitātes Medicīnas koledžas lektoru un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku Rafaelu Ciekuru, kurš ir arī Latvijas Radio programmas "Vesels 5" vadītājs. Bija iespēja arī fiziski darboties Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vadošā pētnieka, docenta Aivara Kaupuža vadībā.
“Eiropa strauji noveco, arī Latvija un Lietuva. Šī problēma ir ļoti aktuāla. Pirms projekta mēs apkopojām statistiku, un tā izrādījās ļoti līdzīga – gan Latvijas, gan Lietuvas pašvaldībās 30% no iedzīvotājiem ir vecumā virs 60 gadiem. Tad ir jādomā par tiem risinājumiem, ko darīt. Viens no tiem ir aktīva novecošana, meklēt tos modeļus, kā mēs varam aktīvi novecot,” - uzsvēra "Eiroreģions Ezeru zeme" projekta menedžere Laila Vilmane.
Pasākums notika Interreg V-A Latvijas- Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam projekta “Senioru sociālā iekļaušana” (Nr. LLI- 341) jeb Aging in Comfort (tulk.- vecumdienas komfortā) ietvaros, kurā kopš 2018. gada maija Rēzeknes novada pašvaldība piedalās kopā ar Biedrību Eiroreģions “Ezeru zeme”, Rēzeknes pilsētas domi, Daugavpils un Ilūkstes novada pašvaldībām, kā arī Utenas un Molētu rajona pašvaldībām no Lietuvas.
Uzziņai:
Programmas tīmekļa vietne www.latlit.eu
Oficiālā ES tīmekļa vietne www.europa.eu
Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda ir 381 674.80 EUR
Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Rēzeknes novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

DSC_0001 DSC_0015DSC_0021DSC_0029DSC_0020DSC_0007  DSC_0017 DSC_0019   DSC_0023 DSC_0024 DSC_0028  DSC_0036

Click to listen highlighted text!