Atskats projekta “Folkloras skola 2” norisē

29.06.2018

Kultūra

No 2018.gada 20.janvāra līdz 2018.gada 30.jūnijam Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde īstenoja   Valsts Kukltūrkapitāla  fonda atbalstīto projektu “Folkloras skola 2”, kas bija turpinājums projektam “Folkloras skola”, kurš tika realizēts Ozolaines pagastā pagājušajā gadā laika posmā no 20.aprīļa līdz 20.decembrim. Projekta norise bija apliecinājums veiksmīgai dažādu tautību pārstāvju sadarbībai kopā apgūstot latviešu un latgaliešu tradīcijas, dzīves gudrības. Projekta aktivitāšu mērķis – ar lekciju, praktisko nodarbību un radošo darbnīcu veidā apgūt teorētisku un praktisku zināšanu kopumu par seno latviešu un latgaliešu tradīcijām, veicināt savstarpējo sapratni un sadarbību dažādu tautību un paaudžu starpā, tika sasniegts.
Projekta mērķgrupa bija Ozolaines pagasta dažādu tautību un paaudžu iedzīvotāji: folkloras kopas “Zeiļa” dalībnieki ar ģimenēm, jauniešu klubs “OzO”, pagasta ģimenes ar bērniem, Liepu pamatskolas folkloras kopas “Liepiņa” dalībnieki, kā arī jebkurš cits interesents. Dalība projekta aktivitātēs bija bez maksas.
Projekta ietvaros notika sekojošas aktivitātes:
• 02.02.2018.“Sveču vokors” folkloras kopu un pagasta iedzīvotāju Vakarēšana un sveču liešana ar meistari Nanditu Kirejevu;
• 09.02.2018. Rotkalšanas meistarklase –saktas izgatavošana - pie rotkaļa Riharda Cibļa;
• 24.03.2018. Ievas Pīgoznes lekcijas “Apģērba attīstība Latgalē un Latvijā 18.-19.gadsimtā” un “19.gadsimta apģērba komplektēšana un valkāšana mūsdienās”;
• 07.04.2018. Latgales kultūrvēstures muzeja apmeklējums, ekspozīciju “Veltījums pirmā Latgales kongresa 100- gadei” un “Latgales keramikas dārgumi cauri laika lokiem” apskate;
• 17.04.2018. Pastalu izgatavošanas meistarklase pie meistara Andra Kačkāna; “Rokdarbnīca” ar senioru klubu “Uguntiņa”;
• 29.05.2018. “Rokdarbnīca” ar senioru klubu “Uguntiņa”;
• 19.06.2018. Angelikas Juško-Štekeles lekcija “Ģimenes un gadskārtu tradīcijas Latgalē”;
• 22.06. 2018. Līgas Reiteres vainagu un ziedu kroņu pīšanas meistarklase.
Projekts “Folkloras skola 2” (Proj.nr. Projekta Nr.2017-3-TRK014) tika realizēts ar Valsts Kultūrkapitāla Fonda (VKKF) finansiālo atbalstu 700,00 EUR apmērā. Projekta kopējais budžets: 914,00 EUR, no tiem 214,00 EUR - Ozolaines pagasta pārvaldes līdzfinansējums.
Sagatavoja Ilga Smane
vkkp_fonds

Noklikšķini, lai noklausītos iezīmēto tekstu!