Bērzgalē 25. jūlijā notiks Annas dienas tirgus

Publicēts: 22.07.2021

Atjaunots: 23.07.2021

Bērzgales pagasta ziņas

Annas dienas tirgus ir viena no Bērzgales pagasta tradīcijām jau kopš pirmās Latvijas brīvvalsts laikiem, kad tirgū pulcējās ne tikai pirkt un pārdot gribētāji. Tā bija vieta kur “pazīmēties”, palielīties, izrādīties, satikties, sapazīties...

Šogad Annas dienas pasākums notiek svētdien, 25. jūlijā. Arī tirgus būs! 

Tirdzniecības dalībniekiem iepriekšēja pieteikšanās obligāta, iesūtot Pieteikuma anketas un apliecinājumu  par pašražotās produkcijas tirgošanu (ja atbilst).

Pieteikuma anketas un apliecinājumi (saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta Saistošajiem noteikumiem Nr. 101 “Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”) pieejamas Bērzgales pagasta mājas lapā www.berzgale.lv un Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv, vai tiek izsūtītas uz e-pastu pēc pieprasījuma. Pieteikumus iespējams iesūtīt uz e-pastu: info@berzgale.lv,  ar Latvijas pasta starpniecību, iesniegt personīgi pagasta pārvaldē, atsūtīt uz Whats App - 26185204.

Pieteikumi tiek gaidīti līdz 23. jūlijam. 

Aicinām pievērst uzmanību:  

  1. Vienas tirdzniecības vietas garums ir 3 m (divas - 6m, trīs - 9m ...).
  2. Distance starp tirgotājiem 2 m
  3. Tirdzniecība ATĻAUTA tikai ar administratoru saskaņotajās vietās.
  4. Aizliegts piedalīties tirdzniecībā personām ar akūtām elpceļu infekcijas slimībām vai kurām ir noteikta pašizolācija. Katrs tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par savu tirdzniecības zonu – norāžu izvietošanu, par distances ievērošanu, dezinfekcijas līdzekļa lietošanu un citu normatīvo prasību ievērošanu!  

Annas dienā, kā jau ierasts, plkst. 10.00 paredzēta Sv. Mise Bērzgales Sv. Annas Romas katoļu baznīcā. Baznīcas dārzā būs apskatāma Viktorijas Grappas zīmējmu izstāde “Rēzeknes novada sakrālais mantojums”, kas tapusi sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību.

Ja situācija atļaus, pie kultūras nama notiks nelielas radošas darbnīcas, kur katram individuāli būs iespējams uzmeistarot sev ko interesantu un jauku.

 

Tirgu organizē Rēzeknes novada Nautrēnu pagastu apvienības Bērzgales pagasta pārvalde.

Click to listen highlighted text!