Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Datums
13.12.2018
Laiks
09:00

Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2018. gada 13.decembrī administrācijas mazajā zālē.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst. 9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!!

Plkst.11.00 Zivju limitu sadales komisija

1. Lubāna ezers (Gaigalavas un Nagļu pagasti);

2. Rāznas ezers (Mākoņkalna, Kaunatas, Čornajas un Lūznavas pagasti);

3. Kauguru ezers (Mākoņkalna pagasts);

4. Salāja ezers (Mākoņkalna pagasts);

5. Viraudas ezers (Mākoņkalna pagasts);

6. Sološnieku ezers (Dricānu pagasts).

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2018. gada 20. decembrī, plkst.10.00, administrācijas mazajā zālē.

Click to listen highlighted text!