Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Datums
24.01.2019
Laiks
09:00

Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2019. gada 24. janvārī administrācijas lielajā zālē.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;  .

Plkst. 9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde;

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde.

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2019. gada 7. februārī, plkst.10.00, administrācijas mazajā zālē.

Ņemot vērā, ka komiteju sēdes sāksies ar pagastu pārvalžu apvienību budžetu prezentācijām un administrācijas nodaļu budžeta prezentācijām, komiteju sēžu sākuma laiki var mainīties!

Pēc komiteju sēdēm notiks šādu ezeru zvejas limitu sadales komisiju sēdes:

1. Rāznas ezers (pašpatēriņa);
2. Viraudas ezers (Mākoņkalna pagasts);
3. Feimaņu ezers;
4. Salāja ezers (Mākoņkalna pagasts).

 

 

 

Click to listen highlighted text!