Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Datums
28.02.2019
Laiks
09:00

Daru zināmu, ka Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2019.gada 28.februārī administrācijas mazajā zālē.

Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Apvienotā Teritoriālās pastāvīgās komitejas un Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

Plkst.9.30 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.00 – Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde

Plkst.10.30 – Finanšu pastāvīgās komitejas sēde

Atgādinu, ka atsevišķu jautājumu dēļ, pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Pēc Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdēm tiek sasauktas šādu ezeru zvejas limitu sadales komisijas sēdes:

1. Usvīšu ezers (Ozolaines pagasts);

2. Sološnieku ezers (Ilzeskalna pagasts);

3. Ismeru – Žogotu ezers (Čornajas pagasts);

4. Šķeņevas ezers (Veŗēmu pagasts);

5. Rāznas ezers (pašpatēriņa).

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2019. gada 7. martā, plkst.10.00, administrācijas mazajā zālē.

 

 

Click to listen highlighted text!