Rēzeknes novada domes pastāvīgo komiteju sēdes

Datums
22.09.2022
Laiks
09:00 - 11:45
Norises vieta
Rēzeknes novada pašvaldības mazā zāle
Ieejas maksa
Bezmaksas

Rēzeknes novada domes kārtējās komiteju sēdes tiek sasauktas atbilstoši nolikumam 2022. gada 22. septembrī. 22.09.2022. tiek sasaukta arī ārkārtas domes sēde. Sakarā ar to, ka netika iesniegts neviens lēmuma projekts, 22.09.2022. netiek sasaukta Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

Tautsaimniecības komitejas sēdes laikā (pēc darba kārtības jautājumu izskatīšanas) tiks sniegti informatīvie ziņojumi:

  1. Latgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja Staņislava Šķestera ziņojums  “Par Lubāna ezera dambja stiprināšanas projektu”.
  2. Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts SIA Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju projektēšanas 2.grupas pārstāvju ziņojums “Par situāciju Rāznas ezerā”.

Komiteju sēžu un ārkārtas domes sēdes norise – klātienē.

 Plānotais pastāvīgo komiteju sēžu laiks:

Plkst.9.00 – Teritoriālās pastāvīgās komitejas sēde (Kaspars Melnis, Jānis Freibergs, Vasīlijs Arbidāns, Vilis Deksnis, Aija Kiserovska, Felicija Leščinska, Anita Ludborža, Ērika Teirumnieka),

 Plkst.9.10 –  Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde (Inta Brence, Gunārs Smeilis, Vasīlijs Arbidāns, Vilis Deksnis, Jānis Freibergs, Felicija Leščinska, Guna Popova, Rita Tērauda),

 Plkst.9.30 –  Finanšu pastāvīgās komitejas sēde (Monvīds Švarcs, Ērika Teirumnieka, Vilis Deksnis, Jekaterina Ivanova, Georgijs Jevsikovs, Kaspars Melnis, Aivars Buharins, Guntis Rasims),

Plkst.10.30 – Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde (Georgijs Jevsikovs, Gunārs Smeilis, Jekaterina Ivanova, Aija Kiserovska, Anna Rancāne, Guntis Rasims, Rita Tērauda, Guna Zenčenko).

Plkst.13.00 – ārkārtas domes sēde.

Atgādinu, ka atsevišķu jautājumu dēļ pastāvīgo komiteju sēžu laiks varētu arī būt īsāks vai garāks un attiecīgi nobīdīties!

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2022. gada 6. oktobrī, plkst.10.00.

Click to listen highlighted text!