Rēzeknes novada domes Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas ārkārtas sēde (notiek attālināti)

Datums
27.04.2021
Laiks
09:00
Ieejas maksa
Bezmaksas

2021.gada 27.aprīlī plkst. 9.00 tiek sasaukta Rēzeknes novada domes Tautsaimniecības attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas sēde.

Darba kārtībā 4.jautājumi:

1. Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu (L.Romančuka)

2. Par Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam izstrādes uzsākšanu (L.Romančuka)

3. Par smilts-grants un smilts atradnes “Lipuški” iecirkņa “Rosa 1” Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA “Baltica Noma” Ozolaines pagastā (K.Bērziņa)

4. Informatīvs ziņojums par sadarbību sapropeļa ieguvē Pūderovas ezerā, Audriņu pagastā (K.Bērziņa)
Komitejas sēdes norise – attālināti (rīkojums pievienots).

Kārtējā Rēzeknes novada domes sēde tiek sasaukta atbilstoši pašvaldības nolikumam – 2021.gada 6.maijā, plkst.10.00.

Click to listen highlighted text!