Seminārs „Latgales viesmīlības standarta attīstīšana”

Datums
31.03.2021
Laiks
14:30 - 18:00
Ieejas maksa
Bezmaksas

Mērķis: Darbseminārs ar kopīgu devumu stratēģijas un vienas reģiona zīmolvedības
vērtības stiprināšanai.
Mērķauditorija: Latgales lielākie viesmīlības talanti un pazinēji: šefpavāri, viesu māju
saimnieki, kas izceļas ar īpašu pieeju viesiem, arī kultūrvēsturnieki, sociālantropologi vai
pētnieki, kas labi pazīst latgalisko, viesmīlības lektori, TIC vadītāji, izcilākie jaunie
viesmīļi.
Norises vieta:
 Zoom tiešsaistē 31.03.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc
reģistrācijas.
Semināra darba kārtība
14:30 – 14.45 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai.
14.45 – 15:00 Par projektu “Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties
starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11”
15:00- 17:00 Eksperts Andris Klepers
Par reģiona zīmolvedības vērtības stiprināšanu
“vadlīnijām par latgaliešu viesmīlīgumu”.
Padomi – Latgale kā kvalitatīvs un pievilcīgs galamērķis
17.00- 18.00 Vai līdz pēdējam jautājumam. Jautājumi, atbildes. Semināra noslēgums
Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu.
Pieteikšanās saite: https://forms.gle/EFSqAaB6AwWHgcwN7
❖ Seminārs ir bez maksas.
Vairāk informācijas savā partnerībā:
❖ Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma,
ludzaspartneriba@inbox.lv;
❖ Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne,
ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
❖ Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode,
preilupartneriba@inbox.lv;
❖ Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece,
ieva.leisavniece@yandex.com;
❖ Krāslavas rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele,
kraslavaspartneriba@inbox.lv
❖ Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele,
inga.krekele@gmail.com
❖ Gulbenes biedrība SATEKA – valdes priekšsēdētāja Daiga Gargurne, sateka@sateka.lv;

Click to listen highlighted text!