Iļjas gadatirgus Kaunatā notiks!

Publicēts: 27.07.2021

Atjaunots: 11.08.2021

Kaunatas pagasta ziņas

Sena tradīcija Kaunatā ir Iļjas gadatirgus. Dažkārt tas notika pirms Barku kapusvētkiem, pēdējos gados - Rēzeknes novada dienu ietvaros. Arī šogad, par spīti bargajiem pulcēšanās ierobežojumiem ziemā, vasaras periodā tirgum ir jābūt! Šogad Iļjas gadatirgus notiek sestdien, 31. jūlijā no plkst.8:00 līdz 13:00. Visi laipni gaidīti: gan pirkt, gan pārdotgribētāji, gan izpriecu meklētāji!

Tirdzniecības dalībniekiem iepriekšēja pieteikšanās obligāta, iesūtot pieteikuma anketas un apliecinājumu  par pašražotās produkcijas tirgošanu (ja atbilst).

Pieteikuma anketas un apliecinājumi (saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta Saistošajiem noteikumiem Nr. 101 “Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”) pieejamas Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv, vai tiek izsūtītas uz e-pastu pēc pieprasījuma. Pieteikumus iespējams iesūtīt uz e-pastu: info@kaunata.lv,  ar Latvijas pasta starpniecību, iesniegt personīgi pagasta pārvaldē, atsūtīt uz WhatsApp - 22046065.

Pieteikumi tiek gaidīti līdz 29. jūlijam. 

Aicinām pievērst uzmanību:  

  1. Vienas tirdzniecības vietas garums ir 3 m (divas - 6m, trīs - 9m ...).
  2. Distance starp tirgotājiem 2 m.
  3. Tirdzniecība ATĻAUTA tikai ar administratoru saskaņotajās vietās.
  4. Aizliegts piedalīties tirdzniecībā personām ar akūtām elpceļu infekcijas slimībām vai kurām ir noteikta pašizolācija. Katrs tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par savu tirdzniecības zonu – norāžu izvietošanu, par distances ievērošanu, dezinfekcijas līdzekļa lietošanu un citu normatīvo prasību ievērošanu!   

Tirgus atklāšanā notiks neliels pašdarbnieku koncerts. 

Tirgu organizē Rēzeknes novada Kaunatas pagastu apvienības Kaunatas pagasta pārvalde.

 

Līna Šlapakova, Kaunatas kultūras nama vadītāja

Click to listen highlighted text!