Īstenots Kaunatas katoļu baznīcas fasādes apdares atjaunošanas ELFLA projekts

03.06.2024

Projekti

Kaunatas katoļu draudze ir īstenojusi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcības 2.4. "Sakrālā mantojuma saglabāšana” atbalstītu projektu ”Kaunatas katoļu baznīcas fasādes apdares atjaunošana”.

Biedrības "Rēzeknes rajona kopienu partnerība” rīkotajā projektu konkursa draudzes projekta Nr.22-01- AL15-A019.2204-000002 mērķis ir sakrālā mantojama saglabāšana un sakrālā tūrisma pakalpojuma pilnveidošana.

Projekta laikā veikti Kaunatas Vissvētās Jaunavas Marijas Apmeklēšanas Romas katoļu baznīcas fasādes apdares atjaunošanas darbi: fasādes apdare tiks notīrīta no dabiskā ieaugušā materiāla, sūnām, atkalušā apmetuma un nobērumiem. Izlīdzinātas, gruntētas un noklātas ar dekoratīvu apmetumu fasādes virsma, logu un durvju ailes. Tika atjaunots vēsturiskais baznīcas balts krāsojums un atjaunoti fasādes parapeta un logu palodžu sarūsējuša skārda elementi.

Paveiktie darbi uzlaboja Kaunatas baznīcas, kā kultūrvēsturiskās celtnes tehnisko stāvokli un vizuālo pievilcību. Tas, savukārt, veicinās tūristu un interesentu piesaisti sakrālā mantojuma izzināšanai, pilnveidos sakrālā tūrisma pakalpojuma pieejamību Rēzeknes novadā un Latgales reģionā.

Baznīcas fasādes apdares atjaunošana darbus veica SIA “Eksperts D”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 60497,19. Projekta piešķirtais finansējums EUR 50000,00, no kuriem ELFLA publiskais 90% finansējums ir EUR 45000,00 un Kaunatas apvienības pārvaldes līdzfinansējums 10% apmērā EUR 5000,00.

Realizējamais baznīcas fasādes atjaunošanas projekts ir divu iepriekšējos gados īstenotu LEADER projektu – jumta seguma un iekšējās apdares atjaunošana, turpinājums. Kaunatas katoļu draudzes projekti ir inovatīvi Latvijas teritorijas mērogā: iegādāts un uzstādīts skārienjūtīgs ekrāns, kurā apkopotā veidā ievietots vēsturiskais un mūsdienu Kaunatas pagasta katoļu draudzes darbības materiāls. Ar bezvadu austiņu palīdzību apmeklētājiem ir iespēja noklausīties ierakstus tieši Kaunatas draudzei raksturīgākus liturģiskus dziedājumus un lūgšanas.

Ar iespēju veicināt tūristu piesaisti un popularizēt sakrālo Latgales un Latvijas mantojumu, projektā, kā sadarbības partneris, iesaistījās Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācijas Rāznas nacionālā parka dabas centrs. No 2024. gada vasaras Kaunatas katoļu baznīcas apskati plāno iekļaut pastāvīgā Ceļotāju dienas maršrutā, kā klasicisma stilā celta mūra ēka ar diviem torņiem un baznīcā esošo svētbildi “Svēto Elizabeti apmeklē Marija”. Uz atjaunotās baznīcas sienas ar video projektora starpniecību pavērsies iespēja noskatīties baznīcas vēstures, priesteru darbības un citu sakrālā mantojuma materiālu vizualizāciju, tai skaitā, vērot atbilstošās pārraides vai TV tiešraides.

Projekta vadītāja Janīna Kairiša

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

   

Click to listen highlighted text!