Īstenots SIA “Ružinas doktorāts” projekts

23.11.2023

Projekti

SIA “Ružinas doktorāts” ir īstenots projekts Nr.: 9.3.2.0/23/A/013 “Primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA "Ružinas doktorāts”. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 11889,90 eiro, tajā skaitā publiskās attiecināmās izmaksas sastāda 11176,50 eiro, no kuriem ERAF finansējums – 10106,41 eiro, kas sastāda 85 procenti, valsts budžeta finansējums – 1070,09, kas sastāda 9 procenti  un privātās attiecināmās izmaksas sastāda  – 713,40 eiro, jeb  6 procenti. Uzlabotie veselības aprūpes pakalpojumi būs pieejami 1982 iedzīvotājiem.

Sīkākai informācijai:
Zane Moģiļnaja, projektu vadītāja asistente
Tālrunis 646-45122, ruzinasdokt@inbox.lv

Click to listen highlighted text!