Izveidots video par iepakošanas iekārtu darbību

Rēzeknes novada pašvaldības nodibinājums “Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” jeb“ LEARN” īstenoja LEADER programmas projektu “Iepakošanas darbnīcas izveide”. Ar ELFLA fonda finansējuma atbalstu tika iegādātas dažādas iepakošanas iekārtas, kas atrodas Dricānu vidusskolas telpās. Iekārtas iegādātas, lai veicinātu sabiedrības, īpaši jauno un topošo mājražotāju, zināšanas un praktisku izpratni par preču iepakošanas veidiem, izmantojamiem materiāliem, to nekaitīgumu cilvēka veselībai, ekoloģisko aspektu, kā arī iepakojuma un tā dizaina lomu saražotās preces noieta palielināšanā.

Lai parādītu interesentiem produktu iepakošanas iekārtu darbošanās principus un iepazīstinātu ar iepakojumu veidiem, LEARN sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas Pārtikas pārstrādes laboratoriju veica iekārtu testēšanu, kā rezultātā tika izveidots informatīvs video, ko var aplūkot Rēzeknes novada pašvaldības Youtube kontā un pielikumā.

 

Sanita Vjakse, 
IUK komercdarbības speciāliste

Click to listen highlighted text!