Kapusvētki Rēzeknes novada kapsētās 2023. gadā

08.06.2023

Pagastu ziņas

DRICĀNU APVIENĪBA

Sakstagala pagasts

 • Kolna Slobodas kapos – 3. jūnij plkst. 14.00
 • Kukuču kapos – 3. jūnijā plkst.  15.00
 • Vōrkaļu kapos  – 24. jūnijā plkst. 14.00
 • Subinaites kapos – 24. jūnijā plkst. 15.00
 • Pedeļu kapos – 1. jūlijā plkst.  15.00
 • Pedeļu Jaunajos kapos  – 1. jūlijā plkst. 16.00
 • Cyskodu kapos – 2. jūlijā plkst. 11.30 (Sv. Mise Cyskodu baznīcā – 2. jūlijā plkst. 10.00)

Kantinieku pagasts

 • Mīzānu kapos – 10. jūnijā plkst. 14.00
 • Kašu kapos – 10. jūnijā plkst. 15.00
 • Bancuļu kapos – 17. jūnijā plkst. 14.00
 • Pauru kapos – 17. jūnijā plkst. 15.00
 • Kantinīku kapos– 1. jūlijā plkst.  14.00

Rikavas pagasts

 • Jokstu kapsētā – 4. jūnijā plkst. 13.00
 • Murānu kapsētā – 2. jūlijā plkst. 13. 00
 • Makužu kapsētā – 8. jūlijā plkst. 14.00
 • Zirkolna kapsētā – 18. jūnijā plkst. 13.00 (Sv. Mise Rikavas baznīcā plkst. 12.30)
 • Rikavas kapsētā – 20. augustā plkst. 13.00

Nagļu pagasts

 • Ļodānu kapos –  29. jūlijā plkst.13.00
 • Īdeņas kapos – 5. augustā plkst. 13.00
 • Nagļu jaunajos kapos  – 26. augustā plkst. 13.00 (Sv. Mise Nagļu baznīcā plkst. 12.00)  
 • Nagļu vecajos kapos  – 27. augustā plkst. 13.00 (Sv. Mise Nagļu baznīcā plkst. 12.00)  

Ozolmuižas pagasts

 • Ozolmuižas kapos – 9. jūlijā plkst. 11.30 (Sv.Mise – 9. jūlijā  plkst.10.00)
 • Laļu kapos – 22. jūlijā plkst.14.00 

Dricānu pagasts

 • Pilcenes kapsētā – 24. jūnijā plkst. 14.30 (Mise Pilcenes baznīcā plkst. 13.00)
 • Dzeņagola kapsētā – 1. jūlijā plkst. 12.00 (plkst. 11.00 Mise Dricānu baznīcā)
 • Lempu kapsētā – 1. jūlijā plkst. 13.00 (plkst. 11.00 Mise Dricānu baznīcā)
 • Taunagas kapsētā – 8. jūlijā plkst. 12.30 (plkst. 11.00 Mise Dricānu baznīcā)
 • Myura kapsētā – 8. jūlijā  plkst. 13.30 (plkst. 11.00 Mise Dricānu baznīcā)
 • Rubuļu kapsētā  – 8. jūlijā plkst. 14.00 (plkst. 11.00 Mise Dricānu baznīcā)
 • Drebejas (Drebu )kapsētā – 15. jūlijā plkst. 12.00 (plkst.11.00 Mise Pilcenes baznīcā) 
 • Saukavīšu kapsētā – 5. augustā plkst. 12.00 ( plkst. 11.00 Mise Dricānu baznīcā) 
 • Dricānu kapsētā – 6 augustā plkst. 12.30 pēc mises  (plkst. 11.00 Mise Dricānu baznīcā, Draudzes svētki)

Gaigalavas pagastā Bikavas un Strūžānu draudzēs

 • Svētiņu kapos – 15. jūlijā plkst. 15.00                         
 • Pintānu kapos – 1. jūlijā plkst. 15.00
 • Gaigalavas kapos – 29. jūlijā plkst. 15.00 (Mise par mirušiem  plkst. 13.00 )

KAUNATAS APVIENĪBA

Čornajas pagasts

 • Puncuļu kapos – 23. jūnijā plkst. 14.30 (Sv.mise Dukstigala baznīcā plkst. 13.00)
 • Dukstigala kapos – 2. jūlijā plkst.14.30 (Sv.mise Dukstigala baznīcā plkst.13.00)
 • Mazo Barīsu kapos – 22. jūlijā plkst. 12.00 (Sv.mise 24.jūlijā, plkst.07.00 Rēzeknē, Sāpju Dievmātes baznīcā).
 • Baltiņu kapos – 23. jūlijā plkst.14.30  (Sv.mise Dukstigala baznīcā, plkst.13.00)
 • Mitru kapos – 5. augustā plkst.13.00 (Sv.mise Dukstigala baznīcā, plkst.11.00)

Stoļerovas pagasts

 • Starinsku kapsētā – 24. jūnijā plkst.15.00
 • Spruktu kapsētā – 1. jūlijā plkst.15.00
 • Anču kapsētā – 8. jūlijā plkst.15.00
 • Rosicu kapsētā – 15. jūlijā plkst.15.00
 • Bataru kapsētā – 22. jūlijā plkst.15.00
 • Stoļerovas kapsētā – 29. jūlijā plkst.15.00

Kaunatas, Zosnas, Andrupenes un Pušas draudzēs Mākoņkalna pagastā

 • Škrabu kapsētā – 27. maijā plkst. 14.00                  
 • Giņeviču kapsētā – 3. jūnijā plkst. 13.00                  
 • Vecstašuļu kapsētā –  3. jūnijā plkst. 14.00                  
 • Zastenku kapsētā –  17. jūnijā plkst.  12.00                  
 • Rukmaņu kapsētā – 17. jūnijā plkst.  13.00                  
 • Piertnīku kapsētā –  17. jūnijā plkst.  14.00                  
 • Birzgaļu kapsētā – 17. jūnijā plkst.  14.00                  
 • Zelenpoles kapsētā – 17. jūnijā plkst.  14.00                  
 • Viraudas kapsētā – 17. jūnijā plkst.  16.00                  
 • Miera kapsētā – 8. jūlijā plkst.  14.00                   
 • Lipušku kapsētā – 29. jūlijā plkst. 14.30          
 • Lucišku kapsēta – 29. jūlijā plkst. 15.00             

Kaunatas draudze

Bresingovas kapos – 27. maijā plkst. 13.00
Škrabu kapos – 27. maijā plkst. 14.00 
Višu kapos – 10. jūnijā plkst. 12.00 
Skadeņu kapos – 10. jūnijā plkst. 13.00
Kaunatas vecie kapos –1. jūlijā plkst. 13.00 
Mozgu kapos –1. jūlijā plkst. 14.00 
Verasovkas kapos – 15. jūlijā plkst. 13.00 
Vilkakroga kapos – 15. jūlijā plkst. 14.00 
Barku kapos – 22. jūlijā plkst. 13.00 
Rikapoles kapos – 5. augustā plkst. 13.00 
Petrovsku kapos – 5. augustā plkst. 14.00 

Griškānu pagasts

 • Lejas Tuču kapsētā – 3. jūnijā plkst. 14.00
 • Staroščiku kapsētā – 17. jūnijā plkst. 14.00
 • Čapkova kapsētā – 24. jūnijā plkst. 14.00
 • Dreizi kapsētā – 1. jūlijā plkst. 14.00
 • Greiškānu kapsētā – 29. jūlijā 14.00

MALTAS APVIENĪBA

Silmalas pagasts

 • Peikstuļu kapos – 27. maijā plkst.  14.00
 • Beloglazu kapos – 27. maijā plkst. 15.00
 • Pīkstuļu kapos – 27. maijā plkst. 14.00
 • Beloglazovkas kapos  – 27. maijā  plkst.15.00
 • Pustinkas kapos – 10. jūnijā, plkst. 13.00 (Sv. Mise 18. jūnijā plkst. 14.00 Pustinkas kapličā)
 • Ružinas kapos – 17. jūnijā plkst. 12.00 (Sv. Mise Rēzeknē, Sāpju Dievmātes baznīcā 19.06. plkst. 7.00)
 • Trūpu-Čaču kapos – 17. jūnijā  plkst. 13.00 (Sv. Mise Rēzeknē, Sāpju Dievmātes baznīcā, 20.06. plkst. 7.00)
 • Sopru kapos – 17. jūnijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 23. jūlijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā) 
 • Zamožu kapos  – 17. jūnijā  plkst. 15.00 (Sv. Mise 23. jūlijā plkst.14.00 Ostrones baznīcā)           
 • Dzeņu kapos – 18. jūnijā plkst. 14.30 (Sv. Mise Prezmas baznīcā 18.06. plkst. 13.00)
 • Daugaviešu kapos – 24. jūnijā plkst. 12.00 (Sv. Mise Prezmas baznīcā 25.06. plkst. 13.00)
 • Silmalas kapos – 24. jūnijā plkst. 13.00 (Sv. Mise Rēzeknē, Sāpju Dievmātes baznīcā 26.06. plkst. 7.00)
 • Prezmas kapos – 16. jūlijā plkst. 14.30 (Sv. Mise Prezmas baznīcā 16.07. plkst. 13.00)

Feimaņu pagasts

 • Antanišku kapos – 8. jūlijā plkst. 15.00
 • Silajāņu kapos – 5. augustā plkst. 15.00
 • Feimaņu kapos – 19. augustā plkst. 15.00 (plkst. 14.00 Feimaņu Baznīcā Sv. Mise par mirušajiem, kas apglabāti Feimaņu kapos)

Pušas pagasts

 • Žierkļu kapos – 27. maijā,  plkst. 12.00
 • Butkānu kapos – 3. jūnijā plkst. 12.00
 • Zundu kapos – 3. jūnijā plkst. 13.00
 • Zastenku kapos – 17. jūnijā plkst. 12.00
 • Rukmaņu kapos  – 17. jūnijā, plkst. 13.00
 • Piertnīku kapos  – 17. jūnijā plkst. 14.00
 • Patmalnieku kapos – 17. jūnijā plkst. 15.00
 • Siugaļu kapos –  5. augustā plkst. 13.00 ( Pušas Baznīcā Sv. Mise plkst. 12.00 par mirušajiem, kas apglabāti Siugaļu kapos)
 • Pušas kapos – 20. augustā plkst. 15.00 ( Pušas Baznīcā Sv. Mise plkst. 13.00)

Rozentovas draudze (Lūznavas un Maltas pagasts)

 • Gudeļu kapos – 8. jūlijā plkst. 13.00  (Sv. Mise Lūznavas muižas kapelā plkst.12.00)
 • Pinku kapos – 15. jūlijā plkst. 13.00
 • Ostrovsku kapos  – 15. jūlijā  plkst. 15.00
 • Rozentovas kapos – 29. jūlijā plkst. 13.00 (Sv. Mise Rozentovas Baznīcā plkst. 12.00)
 • Ostrovsku kapos – 15.jūlija plkst.15.00

Ozolaines pagasts

 • Dzeņu kapos – 18. jūnijā plkst. 14.30 (Sv. Mise par kapsētā apbedītajiem Prezmas Svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas Romas katoļu baznīca 18.06.2022. plkst. 13.00 (Prezmas Svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas Romas katoļu draudzes vikārs - Dainis Kašs mob.26439743)
 • Runču kapos – 8. jūlijā plkst. 14.00 (Sv. Mise par kapsētā apbedītajiem Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā 9.jūlijā plkst.10.00. (Rēzeknes Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvests - Ainārs Londe)
 • Ūsveišu kapos –  8. jūlijā plkst. 15.00 (Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes prāvests - Imants Petrovskis mob. 29357792)
 • Skuju kapos –  15. jūlijā plkst. 14.00 (Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes prāvests - Imants Petrovskis mob. 29357792)
 • Barkānu kapos –  15. jūlijā plkst.15.00 (Ozolmuižas Svēto Pētera un Pāvila Romas katoļu draudzes prāvests - Imants Petrovskis mob. 29357792)
 • Pleikšņu kapos – 16. jūlijā plkst. 15.00. (Sv. Mise par kapsētā apdebītajiem Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē 19. jūlijā plkst. 7.00 (Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles prāvests Ainārs Londe mob. 28394225).

VIĻĀNU APVIENĪBA

Dekšāres pagasts

Dekšāres kapos – 3. jūnijā plkst.14.00

Eleonoras - Ikaunieku kapos – 10. jūnijā plkst.14.00

Viļāni

 • Brikuļu kapsētā – 13. maijā plkst. 14.00  (Sv. Mise 14. maijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 • Solaskungu kapsētā – 20. maijā plkst. 14.00  (Sv. Mise 21. maijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 • Lagonu kapsētā –  20. maijā plkst.  13.00  (Sv. Mise 21. maijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 • Kūkoju kapsētā – 27. maijā plkst. 14.00  (Sv. Mise 28. maijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 • Masaļsku kapsētā – 3. jūnijā plkst. 14.00  (Sv. Mise 4. jūnijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 • Makužu kapsētā – 8. jūlijā plkst. 14.00  (Sv. Mise 9. jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 • Broku kapsētā – 10. jūnijā plkst. 14.00  (Sv. Mise 11. jūnijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 • Medinsku kapsētā – 1. jūlijā plkst. 13.00  (Sv. Mise 2. jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 • Vecmurānu kapsētā – 1. jūlijā plkst. 14.00  (Sv. Mise 2. jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 • Tevenānu kapsētā – 29. jūlijā plkst. 15.00  (Sv. Mise 30. jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 • Trūpu kapsētā – 15. jūlijā plkst. 14.00  (Sv. Mise 16. jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 • Viļānu kapsētā –  5. augustā plkst. 15.00  (Sv. Mise 6. augustā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

Ostrones draudzē

 • Akremu kapsētā – 17. jūnijā plkst. 13.00  (Sv. Mise 25. jūnijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā)
 • Bokānu kapsētā – 3. jūnijā plkst.  13.00  (Sv. Mise 4. jūnijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)
 • Pustinku kapsētā –10. jūnijā plkst. 13.00  (Sv. Mise 18. jūnijā plkst. 14.00 Pustinkas kapličā)
 • Rampānu kapsētā – 22. jūlijā plkst. 14.00  (Sv. Mise 23. jūlijā plkst. 12.00 Viļānu baznīcā)
 • Sopru kapsētā – 17. jūnijā plkst. 14.00  (Sv. Mise 23. jūlijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā)
 • Zamožu kapsētā – 17. jūnijā plkst. 15.00  (Sv. Mise 23. jūlijā plkst. 14.00 Ostrones baznīcā)
 • Zvīdreņu kapsētā – 15. jūlijā plkst. 13.00  (Sv. Mise 16. jūlijā plkst. 9.00 Viļānu baznīcā)

NAUTRĒNU APVIENĪBA

Nautrēnu draudze

 • Obrumānu kapos – 3. jūnijā plkst. 12.00
 • Sila kapos – 3. jūnijā plkst. 14.00
 • Sārņu kapos – 10. jūnijā plkst. 12.00
 • Vilkadūbīšu kapos – 10. jūnijā plkst. 14.00
 • Rasnupļu kapos – 17. jūnijā  plkst. 12.00
 • Laizānu kapos – 17. jūnijā  plkst. 13.30
 • Desetnieku kapos – 24. jūnijā  plkst. 12.00
 • Sološnieku kapos – 24. jūnijā plkst. 13.30
 • Vārkaļu kapos – 24. jūnijā plkst. 14.00
 • Stogoršņu kapos – 1. jūlijā  plkst. 12.00 (Sv. Mise Ilzeskalna kapellā plkst. 11:00        
 • Jaunzemļu kapos – 8. jūlijā  plkst. 12.00
 • Žogotu kapos – 15. jūlijā  plkst. 12.00
 • Gailumu kapos – 15. jūlijā  plkst. 13.00
 • Plēšu kapos – 22. jūlijā,  plkst. 12.00
 • Mežvidu baznīcā – 5. augustā  plkst. 12.00
 • Lakšinieku kapos – 5. augustā  plkst. 13.00

Bērzgales pagasts

 • Viecinānu kapos – 17. jūnijā plkst. 15.00
 • Lītavnīku kapos – 22. jūlijā plkst. 15.00
 • Grebēžu kapos – 22. jūlijā  plkst. 16.00
 • Bērzgales kapos – 12. augustā plkst. 13.00 (Sv. Mise Bērzgales baznīcā plkst. 12.00 )

 Lendžu pagasts

 • Sv. Mise Sarkaņu baznīcā – 28. maijā plkst. 12.00
 • Ancižu kapos  – 28. maijā  plkst.14.00
 • Kleperu kapos  – 28. maijā  plkst. 15.00
 • Bižu kapos – 1. jūlijā plkst. plkst. 13.00 (Sv. Mise Sarkaņu baznīcā plkst. 12.00)
 • Sarkaņu kapos – 16. jūlijā plkst. 14.00 ( Sv. Mise Sarkaņu baznīcā plkst. 12.00 Karmela kalna Dievmātes svētki, draudzes svētki)
 • Sv. Mise Sarkaņu baznīcā – 8.  jūlijā, plkst. 11.00
 • Ceplīšu kapos – 8.  jūlijā plkst. 12.00  
 • Lešku kapos  – 8.  jūlijā plkst. 13.00
 • Vasarānu kapos – 15. jūlijā plkst. 12.00 (Sv. Mise Sarkaņu baznīcā plkst. 11.00)
 • Lobvōržu Zeltiņu kapos – 24. jūnijā plkst. 14.00 (Sv. Mise 28. jūnijā plkst. 7.00)

Vērēmu pagasts

 • Obricku kapsētā – 10. jūnijā plkst.14.00
 • Taudejāņu kapsētā – 10. jūnijā plkst. 15.00
 • Makašānu-Zeļteņu kapsētā – 24. jūnijā plkst. 14.00
 • Šķeņevas kapsētā – 1. jūlijā plkst.14.00
 • Veremu kapsētā – 8. jūlijā plkst. 14.00
 • Plikpūrmaļu kapsētā – 15. jūlijā plkst. 14.00
 • Borisovas kapsētā – 15.jūlijā, plkst. 15.00
 • Lejas Ančupānu kapsētā – 5.augustā plkst.14.00

Audriņu pagasts

 • Strankaļu kapsētā – 8. jūlijā plkst. 14.00
 • Kuciņu kapsētā – 8. jūlijā plkst. 15.00
 • Mežāreju kapsētā – 17.jūnijā plkst. 14.00
 • Staudžu kapsētā – 03. jūnijā plkst. 14.00
 • Vabaļu kapsētā – 22.jūlijā plkst. 14.00
 • Skredeļu kapsētā – 05.augustā plkst. 14.00
 • Jiuseru kapsētā – 22.jūlijā plkst.14.00
 • Audriņu kapsētā – 1.jūnijā plkst. 12.00
 • Drebejas kapsētā – 15.jūlijā plkst.12.00 
 • Fiļkinas kapsētā – 3.jūnijā plkst. 7.00
 • Hvorobinas kapsētā – 4. jūnijā plkst. 8.00 -10.30
 • Puderovas kapsētā – 2.-3. jūnijā plkst. 7.30-13.00

Saņemot jaunu informāciju, tiks papildināts.

Click to listen highlighted text!