Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam Rēzeknes novada pašvaldībā
Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.:

  • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana
  • darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana
  • skolēnu karjeras vadības prasmju un uzņēmējspēju attīstība

N.p.k.

Karjeras plānošanas tēma un nozare

Pasākuma nosaukums

Pasākuma apraksts

Dalībnieki

Norises laiks

1.Darba pasaules iepazīšana
(mežsaimniecība, poligrāfija, Ēdināšana, viesu izmitināšana, tūrisms; pārtikas rūpniecība; kokapstrāde; mājražošana un amatniecība )
Iepazīsties: ražots LatvijāMācību ekskursijas uz Latvijas uzņēmumiem, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām.
Skolēniem tiks dota iespēja iejusties uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvju “ādā” un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem.
Projekta izmēģinājumskolu: Tiskādu, Lūcijas Rancānes Makašānu amatu, Dricānu, Nautrēnu  vidusskolas, Verēmu pamatskolas  6.-9. klašu izglītojamie un projektā neiesaistītās skolas: Rēzeknes novada speciālā internātpamatskola 7.-9. klašu  155  izglītojamie2019. gada oktobris; 2020. gada aprīlis- maijs
2.Izglītības iespēju izpēteInformācijas dienas profesionālās izglītības iestādēsSkolēni dodas uz tālākizglītības iestādi ar mērķi iepazīties ar tajā piedāvātajām izglītības programmām un skolas vidi.Visu izmēģinājumskolu un projektā neiesaistīto skolu 8.-9. klašu skolēni( interesenti). Kopā 40 dalībnieki2020. gada marts- maijs
3.Izglītības iespēju izpēteIzglītības izstāde “Skola 2020”Skolēni dodas uz gadskārtējo izglītības izstādi ar mērķi iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.  Izstādes laikā interaktīvajos stendos iespējams uzzināt par profesionālās izglītības un  studiju programmām, iestāšanās noteikumiem u.c.9.-12. klašu skolēni ( interesenti)- kopā 25 izglītojamie2020. gada marts
4.Darba pasaules iepazīšana( jurisprudence; medicīna un veselības aprūpe; Valsts pārvalde, pašvaldību darbs; zinātne un pētniecība u.c.)Ēnu dienaApmeklējot darba vietas, realizēta iespēja vērot dažādu profesiju speciālistus darba pienākumu veikšanas procesā; uzzināt speciālistu viedokli par darba raksturu, izglītības un karjeras iespējām. Pasākums rosinās karjeras lēmuma pieņemšanu.Visu izmēģinājumskolu un projektā neiesaistīto skolu 8.-12. klašu 30 skolēni ( interesenti)2020. gada februāris
5.Izglītības iespēju izpēte, karjeras lēmuma pieņemšanaStudentu kurpēsPasākumā tiks dota  iespēja  iejusties “studenta ādā” un piedalīties studiju procesā. Pasākums dos iespēju  iepazīties ar studiju programmām, to saturu un mācību procesu, pieņemt galīgo karjeras lēmumu.Vidusskolu( izmēģinājumskolas) 11.-12. klašu 5 izglītojamie
( interesenti)
2020. gada marts- aprīlis
6.Darba pasaules iepazīšana
(Ēdināšana, viesu izmitināšana, tūrisms; pārtikas rūpniecība; poligrāfija; kokapstrāde; transports, loģistika, medicīna un veselības aprūpe; komunikācija un mediji; mašīnbūve un metālapstrāde u.c.)
Atver profesijas durvis!Profesionāļu vadītas meistardarbnīcas uzņēmumos, kurās skolēni iepazīs darba pasauli, vēros  paraugdemonstrējumus, tiks iesaistīti darba procesā. Diskusijās un sarunās tiks rastas atbildes uz jautājumiem par darba specifiku, izglītošanās iespējām, darba tirgus pieprasījumu, kas rosinās idejas par nākotnes karjeras lēmuma variantiemProjekta izmēģinājumskolu: Kaunatas, Maltas,  Nautrēnu vidusskolas, Rēznas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas
6.-8.klašu  210 izglītojamie
2020. gada marts- maijs
7.Karjeras lēmuma pieņemšanaNākotnes profesijas un mans ceļš
 
Nodarbības Karjeras nedēļas ietvaros, kurās  skolēni uzzina par jaunām, interesantām, netradicionālām profesijām, par to kā stereotipi ietekmē profesijas izvēli. Diskusijas par jaunajās profesijās nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.Projekta izmēģinājumskolas Maltas vidusskola 11. klases izglītojamie, projektā neiesaistītās skolas Feimaņu pamatskola 7.-9. klašu izglītojamie. Kopā  -50 izglītojamie2019. gada oktobris
8.Darba pasaules iepazīšana, karjeras lēmuma pieņemšana (Mājražošana un amatniecība; medicīna un veselības aprūpe; drošība, glābšana, aizsardzība; mārketings un reklāma, skaistumkopšana, , poligrāfija u.c.)Profesiju dienaVisas dienas garumā karjeras atbalsta nodarbības, pašizvērtēšanas aktivitātes minikonkursos un meistarklases, kas ļaus izglītojamiem gan  izvērtēt savus resursus, gan iepazīties ar dažādām darba tirgū nepieciešamajām profesijām. Notiks profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi, kā arī skolēni paši varēs iejusties speciālistu lomā. Sarunās izglītojamie saņems informāciju par darba specifiku, izglītošanās iespējām, darba tirgus pieprasījumu.Projekta izmēģinājumskolu Lūcijas Rancānes Makašānu vidusskolas 1.-12. klašu izglītojamie, Sakstagala Jāņa Klīdzēja un  Verēmu pamatskolas 1.-8.klašu izglītojamie Kopā- 310 dalībnieki2019. gada oktobris, 2020. gada maijs
9.Pašnovērtējuma veikšanaPrasmju līmeņrādis
 
Interaktīvas, izglītojošas nodarbības kā prasmju pašnovērtēšanas iespēja karjeras virzības kontekstā. Nodarbību laikā tiks veicināta izpratne par profesiju daudzveidību un vispārīgām, kā arī specifiskām prasmēm, kuras nepieciešamas dažādu profesiju pārstāvjiem. Skolēnu aktīva iesaiste iedrošinās viņus paust savu viedokli auditorijas priekšā, piemēroties dažādām situācijām, nebaidīties kļūdīties, spēt argumentēt viedokli.Projekta izmēģinājumskolu: Dricānu, Nautrēnu, Kaunatas vidusskolas, Rēznas pamatskolas 5.-9. Klases( 235 izglītojamie)2020. gada  marts- aprīlis
10.Pašnovērtējuma noteikšana, karjeras lēmuma pieņemšanaKā atrast savu ceļu jeb mana vērtība darba tirgū
 
Nodarbības par mūsdienās aktuālajām prasībām darba tirgū: praktiski uzdevumi spēju un prasmju novērtēšanai un to attīstīšanas plāna izveide. Iedvesmojošie stāsti par profesijas izvēles lomu dzīvē un drosmi pārvarēt grūtības rosinās virzību uz karjeras lēmuma pieņemšanu.Projekta izmēģinājumskolu Kaunatas, Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskolas 10.-12. klašu izglītojamie
Kopā- 100 dalībnieki
2020. gada februāris- aprīlis
11.Darba vides iepazīšana
(Medicīna un veselības aprūpe;  jurisprudence;  pārtikas rūpniecība, mājražošana un  amatniecība, mašīnbūve un metālapstrāde; transports, loģistika u.c.)
Profesija tuvplānāTikšanās darba vidē: dažādu jomu amatnieku un profesiju pārstāvju prasmju paraugdemonstrējumi, kuru laikā jaunāko klašu skolēni uzzinās par darba vidi un aprīkojumu, darbā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.Projekta izmēģinājumskolu: Kaunatas, Maltas, Tiskādu vidusskolu, Rēznas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja  pamatskolas 1.-5. klašu izglītojamie
Kopā- 130 dalībnieki
2020. gada marts- maijs
12.Karjeras lēmuma pieņemšana, izglītības iespēju izpēte Mana nākotnes karjera IKT jomā
 
Interaktīva nodarbība ar darbošanos par un ap nākotnes profesijām: informācija par izglītības iespējām, konkursi par profesijās nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, demonstrējumi. Tikšanās ar IKT speciālistu, kurš atklās profesionālos noslēpumus  un sniegs informāciju, palīdzot jauniešiem karjeras lēmuma pieņemšanā.Projekta izmēģinājumskolu: Dricānu,
Nautrēnu vidusskolas 7.-12. klašu izglītojamie; projektā neiesaistīto skolu:
Gaigalavas,
Jaunstrūžānu,
Audriņu pamatskolu 7.-9. klašu izglītojamie. Kopā- 165 dalībnieki
2020.g. janvāris- marts
13.Karjeras lēmuma pieņemšana, izglītības iespēju izpēteSkillsLatvia2020Pasākums, kurā tiks demonstrētas  dažādas profesijas, to profesionālās prasmes. Konkursa darbnīcās varēs iepazīt profesijas, uzzināt uzdevumus, izsecināt profesijai izvirzītās prasības. Papildus tiks sniegta informācija, kura ir noderīga karjeras plānošanai un rosinoša izdarot izvēli tālākajai izglītībai.Izmēģinājumskolu un projektā neiesaistīto skolu 9.-12. klašu skolēni( interesenti), kopā- 50 dalībnieki2020. gada aprīlis- maijs
14.Pašnovērtējuma veikšanaDarbnīcas ”Tavai  nākotnei”
 
 Atbilstoši skolēnu vecumgrupai caur spēlēm un atraktīviem uzdevumiem skolēni apkopos savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes profesijas izvēlē. Tiks izvirzīti karjeras mērķi, analizētas stiprās un vājās puses, ieskicēta nākotnes karjeras vīzija. Diskusija par nākotnes karjeras izvēles faktoriem, 5 galvenajām karjeras kompetencēm, atbalsta lomu karjeras izvēlē, pieprasījumu darba tirgūProjekta izmēģinājumskolu: Verēmu , Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolu, Maltas, Kaunatas, Nautrēnu, Tiskādu vidusskolu 5.-9. klašu izglītojamie. Kopā- 120 dalībnieki
 
2019. gada novembris; 2020. gada marts- aprīlis
15.Pašnovērtējuma veikšanaAtklāj savu profesiju!
 
Pašnovērtēšanas aktivitāte, kas ļaus izglītojamiem gan  izvērtēt savus resursus, gan iepazīties ar ieteicamo karjeras virzību. Diskusijas un pārrunas par vēlamo karjeras ceļu.Projekta izmēģinājumskolu Tiskādu, Lūcijas Rancānes Makašānu amatu vidusskola 9.-12. klašu izglītojamie. Kopā -75 dalībnieki2019. gada oktobris
16.Karjeras lēmuma pieņemšanaKarjeras semināri tautsaimniecības nozarēsSemināros varēs uzzināt par izglītības iespējām, atklāt darba un karjeras iespējas dažādās tautsaimniecības jomās, kā arī vērot profesionālo prasmju paraugdemonstrējumus.Izmēģinājumskolu un projektā neiesaistīto skolu 9.-12. klašu izglītojamie( interesenti) Kopā- 20 dalībnieki2020 gada marts- aprīlis
17.Pašnovērtējuma veikšanaKas ir karjera un ko tā no mums sagaida?
 
 Interaktīva nodarbība, kurā caur multfilmu tēliem tiks veidota bērnu izpratne par karjeru un par to, kā noteikt spējas, prasmes, kā, uz tām balstoties, pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos. Katrā bērnā veidosies izpratne par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomos.
 
Projekta izmēģinājumskolu: Tiskādu, Dricānu, Maltas vidusskolas 1.-3. klašu, un Nautrēnu vidusskolas 1.-4. klašu skolēniem . Kopā- 120 dalībnieki2019. gada oktobris, 2020.gada aprīlis

 LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESFLV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_bw

Click to listen highlighted text!