Kaunatas pagastā realizēts projekts “Saglabāsim un popularizēsim Rāznas ezeru”

Publicēts: 17.08.2021

Atjaunots: 18.08.2021

Projektu īstenošana

Atklātā projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” LEADER izsludinātajā projektu konkursā tika atbalstīts projekts Nr.19-01-AL15-A019.2201-000004 “Saglabāsim un popularizēsim Rāznas ezeru”. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 19414.09, attiecināmās izmaksas EUR 12930.06, publiskais finansējums 90%  jeb EUR 11637.05, Rēzeknes novada pašvaldības Vides fonda projekta atbalsts EUR 6232.00 un Kaunatas pagasta pārvaldes līdzfinansējums EUR 1545.04.

Projekta mērķis ir piesaistīt vairāk tūristu, veicināt teritorijas popularizēšanu, veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvā atpūtā, uzlabot tūrisma nozares uzņēmējdarbību.

Projekta ietvaros Asticu ciemā pie ūdenstorņa Rāznas ezerā tika izvietoti PVC pontoni, kāpnes un pārgājiena tiltiņš. Uzstādīti soli un zviļņi, kas stiprināti pie pontona un kalpo vieglākai un drošākai piekļuvei ezeram. Sakārtota Rāznas ezera krasta pašvaldībai piederīgā zemes josla, uzlabota dabas objekta apsaimniekošana un sakārtota pludmale, uzlabota atpūtas teritorijas pieejamība.

Pamatojoties uz veikto tirgus izpēti un noslēgto sadarbības līgumu, projekta paredzētos darbus veica SIA “Ekostandarts Tehnoloģijas”.

 

Informāciju sagatavoja: Regīna Trūle,
Kaunatas pagastu apvienības projektu koordinatore 64667002, info@kaunata.lv

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Click to listen highlighted text!