Mācību kurss Eiropas Savienības nozīmes biotopu apsaimniekotājiem

11.08.2022

Lauksaimniecība

Dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” kartes formā var apskatīt datus par  īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Šeit apkopota informācija arī par saglabātajām dabīgajām pļavām un ganībām, kurās aug dažādi aizsargājamie augi. Tie ir bioloģiski vērtīgi zālāji. Diemžēl arī Latvijā par šādu teritoriju nozīmīgumu un saglabāšanu sākts domāts pārāk vēlu. Tomēr, skatot tieši Rēzeknes novadu, dažos pagastos kartē atzīmētas vairākas vietas ar minēto zālāju platībām. Šādu platību apsaimniekotājiem bija iespēja pieteikties papildus atbalsta saņemšanai, gan ar nosacījumu, ka tiem, kuru zālājs novērtēts kā atbilstošs 1. līdz 4. zālāju ražības klasei (Eiropas Savienības nozīmes biotopi), jāiegūst apliecinošs dokuments par mācību kursu apgūšanu. Pirmajā saistību gadā atbalsts tiek izmaksāts pilnā apmērā, otrajā – 50% apmērā. Atlikušie 50% tiek izmaksāti, kad mācības apmeklētas un Lauku atbalsta dienestā iesniegts atbilstošs apliecinājums.

Ja ir uzņemtas saistības aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”, dokumentu par izglītību var iegūt, piedaloties SIA “LLKC”  Rēzeknes konsultāciju biroja  rīkotajās divu dienu bezmaksas mācībās  "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”, kas notiks šī gada 25. un 26. augustā.

Lūgums nekavēties un pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots.

Pieteikšanās, zvanot 26 524 227 (Sanita Geduševa) vai rakstot sanita.geduseva@llkc.lv

 

SIA”LLKC” Rēzeknes konsultāciju birojs

Click to listen highlighted text!