Noritēja ikgadējā Rēzeknes novada pedagogu konference

29.08.2022

Izglītība

Tradicionāli pirms jaunā mācību gada sākuma Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde organizēja konferenci Rēzeknes novada izglītības iestāžu pedagogiem.

Īpaši tika sveikti: Kaunatas vidusskolas iepriekšējā direktore Alīna Gendele un jaunā vidusskolas direktore Ināra Paramonova. Dekšāru pamatskolas jaunā direktore Ilze Valeniece.  Uļjanovas pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņa”  iepriekšējā vadītāja Skaidrīte Veselova un jaunā iestādes vadītāja  Marina Krole. Viļānu pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” iepriekšējā  vadītāja Ārija Strupiša un jaunā iestādes vadītāja Rita Andrejeva. Bijušais Viļānu bērnu un jauniešu sporta skolas direktors Aleksejs Šlapakovs.

Sveikt pedagogus bija ieradies arī platformas Uzdevumi.lv pārstāvis.  Tika pasniegtas  dāvanas pedagogiem un izglītības iestādēm, kas viss aktīvāk izmanto platformu.

Klātesošos uzrunāja arī Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs, Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška, Izglītības un sporta  pārvaldes vadītājs Guntars Skudra, Rēzeknes novada domes deputāts, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs Guntis Rasims.

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: Jūlija Jurāne

Click to listen highlighted text!