Noskaidroti “Jaunatnes gada balva 2022” ieguvēji

06.03.2023

Jauniešiem

3. martā norisinājās “Jaunatnes gada balva 2022” pasākums, kura mērķis ir izcelt un godināt Rēzeknes novada jaunatnes darbiniekus, jauniešus un iestādes, kas atbalsta jauniešu inciatīvas.

Konkursu Rēzeknes novada Izglītības un sporta pārvalde organizē kopš 2017. gada. Konkursā šogad tika pieteikti 33 nominanti sešās nominācijās. 

Balvas tika pasniegtas sekojošās nominācijās:
Gada skolēns – Amanda Ludborža

Amanda iedvesmo vienaudžus ar savu uzdrīkstēšanos, zinātkāri, iniciatīvu un enerģiju piedaloties projektos un organizējot, vadot un piedaloties pasākumos. Amanda apzinīgu mācību darbu prot savienot ar interesantu un piepildītu ārpusstundu darbu, daloties iegūtajās zināšanās ar vienaudžiem, iesaistot tos dažādās aktivitātēs un pasākumos.

Gada brīvprātīgais – Sandis Mesters

Sandi Mesteru var raksturot kā sirsnīgu, draudzīgu, gudru un aktīvu jaunieti, kas neskatoties uz to, ka dzīvo ārpus Latgles, neaizmirst savu dzimto pusi.  Lokālpatriotismam Sanda sirdī ir atvēlēta īpaša vieta. Viņš ir aktīvs sava pagasta iedzīvotājs. Viņš ir labs paraugs citiem jauniešiem no Latgales, nav svarīgi, kur tu dzīvo, bet tas, cik ļoti mīli savu dzimteni

Gada mākslinieks – deju grupa Karameles

Deju grupu “Karameles” dalībnieces aktīvi darbojās šajā kolektīvā septiņus gadus, visas mācās Feimaņu pamatskolā, ir apaļas teicamnieces, paralēli dejām ir aktīvas arī citās jomās kā sports, mūzikas instrumentu spēles apgūšanā, kā arī darbojās teātra mākslas un popgrupas pulciņos.

Gada Jaunatnes darbinieks – Ingūna Semule (Jauniešu centrs Kukuži)

Ingūna veic darbu ar jauniešiem Dricānu un Stružānu pagastā. Ingūna ir ļoti aktīvs, mērķtiecīgs un uzņēmīgs, radošām idejām un iecerēm atvērts darbinieks. Ingūna arī aktīvi papildina savas zināšanas, viņa prot atrast kontaktu ar jauniešiem un viņus iesaistīt jauniešu centra aktivitātēs. Īpaši priecājamies, ka šogad Ingūna uzsākusi darbu arī ar Strūžānu pagasta jauniešiem, un Strūžānu pagasta jaunieši ir  ļoti atsaucīgi šim jauninājumam, labprāt apmeklē Ingūnas organizētos pasākumus un jautā, kad būs jauni!

Gada draudzīgākā pagasta/pilsētas pārvalde – Mākoņkalna pagasta pārvalde

Mākoņkalna pagasta pārvalde vienmēr nodrošina bērniem un jauniešiem transportu, lai visiem būtu iespēja apmeklēt novada sporta aktivitātes, kultūras pasākumus, ekskursijas novadā, valsts mērogā neatkarīgi no nedēļas dienas un laika. Pagasta pārvalde liek akcentu bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanas attīstīšanai.

Gada aktīvākais pagasts/pilsēta:
3. vieta Kaunatas, Dricānu, Mākoņkalna pagasts
2. vieta Maltas pagasts
1. vieta Čornajas pagasts

Čornajas pagastā  jau trešo gadu darbojas jauniešu centrs “Horizonts”, kura telpas atrodas pagasta divos lielākajos centros Čornajā un Ratniekos. 2022. gads tika aizvadīts efektīvi darbojoties kopā ar jauniešiem, rīkojot dažādus pasākumus, projektu aktivitātes gan pagasta, gan Rēzeknes novada jauniešiem – sportiskus, izklaidējošus, izzinošus, pamācošus un cita veida, kā arī ņemta dalība citos Rēzeknes novada rīkotajos pasākumos. Galvenais uzsvars tika likts uz jauniešu līdzdalību un līdzdarbošanos gan pasākumu organizēšanā, gan projektu rakstīšanā, jauniešu vajadzību apzināšanā.  Ar katru pasākumu, kas tika rīkots, jaunieši apzinājās brīvprātīgā darba lomu.

“Esmu pārliecināts, ka mūsu novadā ir vēl daudz dedzības pilnu un radošu jauniešu, kuriem teikt paldies, tāpēc ceru, ka ar katru gadu izdosies pulcināt un godināt aizvien vairāk un vairāk jauniešu, ar kuriem viss novads, patiešām no sirds varēs lepoties,” norāda Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists.

Jaunatnes gada balvas organizatori pateicas apbalvošanas ceremonijas brīvprātīgajiem jauniešiem, kolēģiem, apvienību pārvaldēm, jauniešu centriem, jaunatnes darbiniekiem , kuri palīdzēja īstenot konkursa un apbalvošanas ceremonijas norisi.

Sagatavoja: Jūlija Jurāne, Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!