Sociālo un veselības aizsardzības jautājumu komitejas sēde (27.04.2023.)

Publicēts: 24.04.2023

Atjaunots: 02.05.2023

RĒZEKNES NOVADA DOMES
SOCIĀLO UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMU
KOMITEJAS DARBA KĀRTĪBA
2023. gada 27. aprīlī
(Rēzeknē, plkst. 10.25)

  1. Par grozījumiem Rēzeknes novada pašvaldības Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas sastāvā.
  2. Par grozījumu izdarīšanu Rēzeknes novada domes 2022. gada 15. decembra lēmumā “Par Rēzeknes novada pašvaldības sociālo iestāžu amatu un mēnešalgu saraksta apstiprināšanu”.
  3. Par dzīvojamās telpas īres tiesību atzīšanu Ņ.S. Viļānos.
  4. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.G. Viļānos.
  5. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu P.Š. Viļānos.
  6. Par sociālā dzīvokļa īres līguma atjaunošanu A.Š. Viļānos.
  7. Informatīvais ziņojums par pašvaldības palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Click to listen highlighted text!