Pilotprojekts par profesionāla sociālā darba attīstību pašvaldībās

28.11.2019

Sociālais dienests

Rēzeknes novada pašvaldība ir iesaistījusies ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotā pilotprojektā:

  • no 01.10.2018 līdz 29.03.2019 par metodikas izstrādi darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT);
  • no 02.05.2019 līdz 31.10.2019 par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām;
  • no 02.09.2019 līdz 28.02.2020 par metodikas izstrādi sociālajam darbam ģimenēm ar bērniem;
  • no 01.10.2019 līdz 31.03.2020 par metodikas izstrādi sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām.

Pilotprojekta mērķis ir paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti.
Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītājas vietniece, sociālā darbiniece
Inta Greivule – Loca

Click to listen highlighted text!