Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Rēzeknes novadā turpinās!

Jau kopš 2017. gada vairumā Rēzeknes novada skolu ir iesaistītas Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros skolēniem tiek sniegts mērķtiecīgs karjeras atbalsts.  Karjeras attīstības atbalsts — pasākumu kopums, kas ietver informācijas, karjeras izglītības un individuālo konsultāciju pieejamību izglītojamajiem karjeras mērķu noteikšanai un plānošanai, izdarot izvēli saistībā ar izglītību un darbu (Izglītības likums, 2013. gada grozījumi).

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas termiņš pagarināts līdz  2022. gada 31. decembrim.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:

  • karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;
  • profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;
  • darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.

Šajā mācību gadā novada skolās  karjeras atbalstu nodrošinās 3 pedagogi karjeras konsultanti( skat. tabulu)

Rēzeknes novada pašvaldības  projekta izmēģinājumskolas un pedagogi karjeras konsultanti 2021./2022. mācību gadā

Nr.p.k.NovadsIzglītības iestādes nosaukumsPKK vārds, uzvārdsPKK kontakti (e-pasts)
1. Rēzeknes novadsMaltas vidusskolaEdgars Juknae.jukna@inbox.lv
+371 25439659
2.Rēzeknes novadsKaunatas vidusskola Edgars Jukna
3.Rēzeknes novadsTiskādu vidusskolaEdgars Jukna
4.Rēzeknes novadsVerēmu pamatskolaSanta Vorkalejamelia15@inbox.lv
+371 29623352
5.Rēzeknes novadsDricānu vidusskolaSanta Vorkale
6.Rēzeknes novadsLūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolaSanta Vorkale
7.Rēzeknes novadsNautrēnu vidusskolaInāra Mežatučainarameza@inbox.lv
+371 26489457
8.Rēzeknes novadsViļānu vidusskolaInāra Mežatuča
9.Rēzeknes novadsSakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolaInāra Mežatuča

Projekta koordinatore Elita Opincāne

Click to listen highlighted text!