Rēzeknes novada pašvaldība aicina darbā tehnisko strādnieku Maltas pagastā

19.06.2024

Pašvaldība

Maltas apvienības pārvalde (reģ. Nr.40900027426, adrese: Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630) izsludina atklātu konkursu uz vakanto Maltas apvienības pārvaldes tehniskā strādnieka amatu Maltas pagastā.

Prasības amata pretendentam:

 1. valsts valodas prasme atbilstoši pamata līmenim 1. pakāpei (A1)
 2. prasme strādāt ar uzticētu inventāru;
 3. vēlamas tiesības traktortehnikas vadīšanai – TR2;
 4. pieredze darbā ar traktortehniku;
 5. zināšanas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu;
 6. savstarpējās sadarbošanās prasmes;
 7. prasme strādāt saspringtās situācijās un ierobežotā laikā, operatīvi saplānot darba procesu un tā izpildi;
 8. zināt darbā apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus;
 9. savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību;
 10. patstāvīgi plāno, organizē un izpilda uzdoto uzdevumu, ievērojot noteiktos darba uzdevumu termiņus;
 11. strādā komandā, organizējot darba uzdevuma izpildi sadarbībā ar citiem iestādes darbiniekiem;
 12. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Pamatdarba atalgojums EUR 700,00.

Amata apraksts - atrodams pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv.

Pretendentam jāiesniedz:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību un darba pieredzi apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma anketa.

Dokumenti ar norādi  “Konkursam Maltas apvienības pārvaldes  vakance tehniskais strādnieks līdz 2024. gada 9. jūlijam plkst. 14.00 jānosūta uz e-pastu maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv vai aizlīmētā aploksnē līdz 2024. gada 9. jūlija plkst. 14.00 jāiesniedz personīgi iestādē Maltas apvienības pārvalde, lietvedei 3. kab., Brīvības iela 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads.

Kontaktpersona detalizētākas informācijas saņemšanai - Maltas apvienības pārvalde vadītājs Edgars Blinovs, tālr. 27870687, e-pasts: maltasapvieniba@rezeknesnovads.lv (prombūtnes laikā – Gatis Pučka, tālr. 20221846).

Konkurss tiek organizēts divās kārtās.

Pirmajā kārtā konkursa komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un iesniegtos dokumentus. Otrajā kārtā – intervija.

Click to listen highlighted text!