Rēzeknes novada pašvaldība informē par iespēju pieteikties brīvajiem rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas limitiem Rēzeknes novada pašvaldības ūdeņos

25.01.2023

Zivju resursi

Saskaņā ar Rēzeknes novada pašvaldības 2011. gada 15. septembra noteikumiem Nr.5 „Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Rēzeknes novada pašvaldībā” 1.2. punktu - Lai varētu nodarboties ar rūpniecisko zveju Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā, nepieciešams slēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar pašvaldību, kā arī 2.2. punktu - iesniegumu nākamajam kalendārajam gadam persona iesniedz līdz tekošā gada 1. oktobrim.

Tā kā pieprasījums pēc zvejas licencēm nav pārsniedzis noteikto zvejas limitu (nosaka ministru kabineta noteikumi Nr. 796), ir iespēja saņemt licenci zvejas tīkliem vai murdiem rūpnieciskajai pašpatēriņa zvejai 2023. gadam.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 790 “Noteikumi par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos” - Izmantojot zvejas tiesības privātajos ūdeņos, ievēro to normatīvo aktu prasības, kuri nosaka rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību, izņemot normatīvajos aktos par ūdenstilpņu un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību noteiktās prasības, kas attiecas uz ūdenstilpņu nomu, tāpēc arī privāto ūdeņu īpašnieki tiek aicināti iesniegt iesniegumus.

Lai iegūtu tiesības slēgt zvejas tiesību nomas līgumu, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijā 2023. gadā, personai ir jāiesniedz iesniegums Rēzeknes novada pašvaldības pagastu pārvaldēs vai Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā līdz 2023. gada 1. martam.

Jautājumu gadījumā sazināties ar vecāko vides aizsardzības speciālisti Rutu Sidorovu, tālr. 27343634

Publiskie ezeri

 Ezera nosaukumsTeritoriālais iedalījumsMinistru Kabineta noteikumos nr.796 noteiktais zvejas limitsIedalītais limitsPieejamais limits
1.Černostes ezersMaltas pag.800 m30 m770
2.Feimaņu ezers (daļa Preiļu nov., sk. Nr. 166)Feimaņu pag.64 murdi14 murdi50 murdi
3.Ciskodu (Tiskādu) ezersSilmalas pag.670 m600 m  70
4.Ismeru ezers (Žogotu ezers)Čornajas pag.900 m840 m60
5.Meirānu ezersBērzgales pag.685 m0 m685
6.Pušas ezersPušas pag.1125 m1030 m95
7.SolojsMākoņkalna pag.575 m510 m65
8.Pujatu ezersNautrēnu pag.100 m30 m70
9.SedziersLendžu pag.250 m180 m70
10.Sološnīku ezersDricānu pag.300 m0 m300
11.Svātovas ezersPušas pag.800 m0 m800
12.Zeļteņu ezers (Sološu ezers)Lendžu pag.300 m150 m150
Click to listen highlighted text!