Rēzeknes novada pašvaldība reorganizēs sociālās aprūpes iestādes

4. marta Rēzeknes novada domes sēdē deputāti nolēma ar 2021. gada 1. maiju izveidot jaunu pašvaldības iestādi - “Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs”, kurā juridiski tiktu apvienotas šī brīža novada sociālās aprūpes iestādes: Veco ļaužu pansionāts Strūžānos ar filiāli “Pilcene”, kā arī Veselības un sociālās aprūpes centrs “Malta”. Jaunās aprūpes iestādes juridiskā adrese būs Slimnīcas ielā 2, Strūžānos, savukārt struktūrvienības atradīsies līdzšinējās mājvietās Maltā un Dricānu pagasta Pilcenē. Reorganizācijas procesu koordinēs Rēzeknes novada Sociālais dienests.

“Ieguvumi no plānotās apvienošanas būs sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana, vienota darba organizācija, kopēja grāmatvedība un lietvedība, ērtāka un ātrāka saimniecisko jautājumu risināšana, materiāli tehniskās bāzes nostiprināšana un pilnveidošana, kā arī iespēja rīkot vienotus publiskos iepirkumus,” pastāstīja Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška. “Tāpat arī jaunajā iestādē tiks pārskatīta atlīdzības sistēma, lai par vienādiem pienākumiem darbinieki saņemtu līdzvērtīgu atalgojumu.” 

Kā uzsvēra pašvaldības izpilddirektors, apvienošanas mērķis nav samazināt darbinieku skaitu: “Šajā specifiskajā aprūpes sfērā darbinieku skaits ir noteikts atbilstoši nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un pēc Labklājības ministrijas vadlīnijām un jau tagad ir optimāls, tāpēc par savas darba vietas saglabāšanu aprūpes centros strādājošajiem nav jāsatraucas.”  Tomēr nav izslēgts, ka tiks izvērtēts šobrīd iestādes administrācijā nodarbināto darbinieku skaits.

Jaunizveidotās iestādes vadītājs tiks izraudzīts atklāta konkursa kārtībā, neliedzot iespēju pretendēt uz šo amatu arī līdzšinējiem iestāžu vadītājiem. Konkurss uz vakanci tiks izsludināts tuvāko dienu laikā. Paredzēts, ka jaunā iestāde  “Rēzeknes novada sociālās aprūpes centrs” darbu varētu uzsākt 7. maijā.

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!