Sociālie darbinieki un speciālās izglītības atbalsta centra pārstāves apmeklē Norvēģijas kolēģus

09.05.2014

Sociālais dienests

Aprīļa sākumā Rēzeknes novada pašvaldības pārstāvji devās uz Norvēģijas pilsētu Ārendāli, kur vairāku dienu garumā iepazina norvēģu pieredzi veco ļaužu aprūpē un darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī pārrunāja turpmākās sadarbības projektu iespējas.

Pieredzes apmaiņas braucienā piedalījās Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale, galvenā speciāliste darbā ar bērniem un ģimenēm Zita Bautre, sociālie darbinieki Einārs Aleksandrs Bindemanis, Iveta Novika un Anita Ikauniece, Izglītības pārvaldes Speciālās izglītības atbalsta centra pārstāves Ilona Bruskovska un Natālija Melne, sociālā pedagoģe Lilija Šodnaka, kā arī Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Anna Jaudzema un ārējo sakaru organizatore Inta Rimšāne.

Brauciena laikā delegācija apmeklēja Asdālas rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām, Miratunetas veco ļaužu aprūpes centru, Sam Eides vidusskolu, kurā DSC03184tiek īstenota mācību programma bērniem ar īpašām vajadzībām, lai palīdzētu viņiem uzsākt patstāvīgu dzīvi un atrast darbu, kā arī Ģimenes atbalsta centru. „Balstoties uz Norvēģijas pieredzi, arī Rēzeknes novadam būtu nepieciešams šāds Ģimenes atbalsta centrs, kur tiktu sniegta savlaicīga un mērķtiecīga palīdzība krīzē nonākušām ģimenēm,” atzina Maltas pagasta sociālā darbiniece Iveta Novika. Kā pastāstīja brauciena dalībnieks, Audriņu pagasta sociālais darbinieks Einārs Aleksandrs Bindemanis, Rēzeknes novada pārstāvji iepazina arī norvēģu brīvprātīgā darba pieredzi veco ļaužu aprūpē: „Domāju, ka arī Latvijā cilvēki varētu atrast laiku aptuveni reizi nedēļā aiziet pie kāda, kam būtu vajadzīga palīdzība – svarīgākais ir mainīt mūsu cilvēku attieksmi pret brīvprātīgo darbu un mācīt cilvēkus būt sociāli atbildīgiem. Norvēģijā par brīvprātīgajiem lielākoties strādā cilvēki agrā pensijas vecumā, savukārt pie mums tie drīzāk varētu būt jaunieši.” Audriņu pagasta sociālais darbinieks arī augsti novērtēja mājas aprūpes sistēmu – dienestu, kurā strādā medicīnas personāls un mājas darbu palīgi, ko veci un nespējīgi cilvēki var izsaukt palīgā: „Norvēģijā vientuļi pensionāri var atļauties palikt savās mājās, nevis doties uz pansionātu, jo viņi ir droši, ka vajadzības gadījumā kāds palīdzēs,” pastāstīja Einārs Aleksandrs Bindemanis.

Sociālā Norvegija1pedagoģe Lilija Šodnaka pēc pieredzes brauciena augsti novērtēja Centra grūtniecēm, zīdaiņiem un bērniem darbību Norvēģijā: „Centrā visas darbības notiek secīgi un pārdomāti: gan grūtniece, gan bērns kopš piedzimšanas brīža ir speciālistu redzeslokā – tiek sekots līdzi bērna veselības stāvoklim un attīstībai, kā arī katram bērnam savlaicīgi tiek sniegta palīdzība, tostarp, tiek norīkots koordinators, kurš sastāda individuālo plānu un piesaista nepieciešamos speciālistus, lai savlaicīgi novērstu veselības problēmas.”

„Norvēģijā bērni ar īpašām vajadzībām veiksmīgi tiek integrēti skolas dzīvē,” atzina Izglītības pārvaldes Speciālās izglītības atbalsta centra pārstāve Ilona Bruskovska. „Uzsākot skolas gaitas, katram bērnam ar īpašām vajadzībām tiek nodrošināts speciālais pedagogs, kurš dienas garumā strādā ar bērnu individuāli. Turklāt katram bērnam pedagoģiski-psiholoģiskās komisijas speciālisti kopā ar speciālo pedagogu un bērna vecākiem izstrādā individuālās izglītības plānu. Norvēģijā ik uz soļa bija jūtams tas, ka par cilvēku ar īpašām vajadzībām ir atbildīgi ne tikai vecāki, bet arī pašvaldība,” uzsvēra I.Bruskovska.

Rēzeknes novada delegācijas pārstāvjus patīkami pārsteidza neviltotā iejūtība pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām: „Katrs cilvēks ir vērtība, kurš ir jārespektē un jāatbalsta,” norvēģu darba devīzi nosauc Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija Strankale, „Visi darbinieki ir toleranti, pacietīgi un cilvēkmīloši. Turklāt projektu nedēļas laikā katram bērnam ir iespēja izjust sevi speciālā bērna vietā, tas ir, kā ir tad, ja neredzi, nedzirdi vai nevari pilnvērtīgi kustēties, tādā veidā ieaudzinot bērnos empātiju.”

Vizītes noslēgumā Ārendāles un Rēzeknes novada pārstāvji vienojās, ka nākamajā pieredzes apmaiņas braucienā būtu vērts doties arī citiem speciālās izglītības un sociālajiem darbiniekiem, lai, „ēnojot” interesējošo jomu speciālistu darbu Norvēģijā, uz Latviju varētu pārvest jaunas idejas turpmākajam darbam.

Madara Ļaksa
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!