Rēzeknes novada Viļānu apvienības brīvprātīgie gūst pieredzi Grieķijā

05.09.2022

Projekti
Projekta "Volunteering cities+" dalībnieki no Viļānu apvienības pārvaldes

No 30. līdz 31. augustam URBACT programmas projekta “Volunteering cities+” ietvaros notika Viļānu apvienības brīvprātīgo grupas pieredzes apmaiņas brauciens uz Agia pašvaldību Grieķijā. Kopumā šajā projektā piedalās pašvaldības no piecām valstīm: Latvijas (Viļāni, Rēzeknes novads), Portugāles, Slovākijas, Grieķijas un Kipras, kas ir projekta vadošā partnere.

Lai smeltos zināšanas un iepazītu Grieķijas (Agias pašvaldības) pieredzi brīvprātīgā darba jomā, kā arī lai stāstītu par saviem darbiem šī projekta ietvaros, pieredzes apmaiņas braucienā devās Irina Klimanova, Zoja Žugunova, Sandis Mesters, Līga Erte un projektu vadītāja Inta Rimšāne.

Pirmajā dienā dalībnieki tika iepazīstināti ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem un metodēm, kā šos mērķus izmantot savā darbā un gatavojot jaunus projektu pieteikumus. Dalībnieki analizēja ANO stratēģiju, kas tiek īstenota jau no 2015. gada, un tajā iekļautos mērķus, kurus plānots īstenot līdz 2030. gadam. Katra valsts dalījās ar zināšanām par to, kā šie mērķi tiek īstenoti attiecīgajā pašvaldībā.

Agias pašvaldības pārstāvji stāstīja par saviem projektiem un izaicinājumiem, kas radušies projekta “Volunteering cities+” īstenošanas laikā.  Viens no šādiem projektiem bija Agias pilsdrupu atjaunošana, kur darbus veic pašvaldības brīvprātīgie un universitāšu studenti.

Viļānu dalībniekiem patika darbs  grupās, kad delegācijas runāja par savas pašvaldības pieredzi, problēmām, ieguvumiem un turpmāko darbību projektā. Tika plānoti jauni pasākumi, kas jāīsteno līdz projekta noslēgumam decembrī, kā arī diskutēts par to, lai projekta laikā gūtās zināšanas varētu izmantot nākotnē, tostarp jaunos sadarbības projektos.

Kopumā brauciens bija ļoti izzinošs un ar jaunām atziņām bagāts. Dalībnieki varēja iepazīt brīvprātīgā darba veidus citu valstu pašvaldībās. Tas palīdzēs uzlabot izpratni par brīvprātīgo darbu arī Viļānu apvienībā, kas pašlaik aktīvi strādā pie iedzīvotāju konsultatīvo padomju izveidošanas.

Līga Erte, Viļānu apvienības pārvaldes Iepirkumu speciāliste

Foto:  Inta Rimšāne

 

Click to listen highlighted text!