Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei izraudzīts jauns pārvaldnieks

Noslēdzies pašvaldību kopīgās iestādes “Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” (turpmāk-Rēzeknes SEZ) pārvaldnieka amata konkurss, un Rēzeknes SEZ pārvaldes Uzraudzības padome 4. jūnijā lēma pārvaldnieka amatā iecelt Kristu Freibergu.

Krista Freiberga ir dzimusi un augusi Rēzeknē. Pēc Rēzeknes valsts ģimnāzijas absolvēšanas, Krista Freiberga 2016. gadā ieguvusi bakalaura grādu Rīgas juridiskajā augstskolā, absolvējot programmu „Tiesības un bizness”. 2018. gadā ieguvusi divus maģistra grādus, absolvējot Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu „RISEBA” programmā „Personālvadība”, iegūstot personāla vadītāja kvalifikāciju, un Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju programmā „Tiesību zinātne”, iegūstot jurista kvalifikāciju.  Līdz šim Krista Freiberga ir strādājusi gan privātajā biznesā un komercdarbības jomā, gan pašvaldībā. Līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar tirdzniecības jomu, personāla vadību, valdes locekļa amatu privātā biznesa sektorā, un darbu projektu vadītāja amatā pašvaldībā, Rēzeknes pilsētas domē.

Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Aleksejs Stecs par izvēlēto kandidātu: “Veiksmīga Rēzeknes SEZ darbība ir nozīmīgs faktors visa Latgales reģiona attīstībā, līdz ar to uz pārvaldnieka pleciem gulstas liela atbildība. Krista Freiberga jau ir pazīstama ar Rēzeknes SEZ specifiku, realizējot ar uzņēmējdarbības atbalstu saistītus projektus un strādājot kā koordinatore Rēzeknes SEZ mārketinga pasākumu īstenošanas projektā, kura ietvaros sadarbojās ar Foreign Direct Investment (Anglija) ekspertiem. Sagaidām, ka līdzšinējā pieredze kalpos par pamatu darbam jaunajā amatā.”

Komentējot savu motivāciju stāties Rēzeknes SEZ pārvaldnieka amatā, Krista Freiberga skaidro: „Pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” ir organizācija, kurā es saskatu profesionālās izaugsmes iespējas, un esmu pārliecināta, ka līdzšinējās zināšanas, prakse un mērķtiecība ļaus man, kā profesionālei, pilnveidoties un dot savu ieguldījumu iestādes darbībā. Runājot par nākotnes plāniem, uzskatu, ka galvenās ilgtermiņa prioritātes Rēzeknes SEZ pārvaldībā ir attīstīta infrastruktūra industriālajās teritorijās, efektīva pārvaldība un atpazīstams Rēzeknes SEZ tēls nacionālajā un starptautiskajā mērogā”.

Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vadīja Rēzeknes SEZ Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Aleksejs Stecs, tās sastāvā bija: Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne, Uzraudzības padomes loceklis Staņislavs Šķesters un Uzraudzības padomes locekle Ilvija Pastare. Bez balss tiesībām komisijā piedalījās Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs un Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs.

Rēzeknes SEZ pārvalde ir Rēzeknes pilsētas domes un Rēzeknes novada domes pārraudzībā esoša kopīga pašvaldību iestāde, kuras izveidošanas mērķis ir lietderīga un efektīva Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšana, veicinot tirdzniecību, attīstot rūpniecību un satiksmi, kā arī preču eksportu un importu caur Latviju, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai, kā arī jaunu darba vietu radīšanai, veicinot Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada un visa Latgales reģiona attīstību.

Par Rēzeknes speciālo ekonomisko zonu:

Rēzeknes SEZ izveidota 1997. gada 23. aprīlī, pamatojoties uz “Rēzeknes Speciālās ekonomiskās zonas likumu”. Šis likums nosaka Rēzeknes SEZ pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, prasības komercdarbības un ieguldījumu veikšanai, kā arī Rēzeknes SEZ pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

Nodokļu atvieglojumu piemērošanas kartību brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās nosaka likums “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Rēzeknes SEZ reģistrētās komercsabiedrības var saņemt gan tiešās nodokļu atlaides (nekustamā īpašuma nodoklis, uzņēmumu ienākuma nodoklis dividendēm), gan arī netiešo nodokļu atvieglojumus, veidojot RSEZ teritorijā brīvās zonas, arī veicot ieguldījumus. Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes SEZ būs piemērojami līdz 2035. gada 31. decembrim.

Rēzeknes SEZ kopplatība ir 1155 ha, kas ietver Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada Vērēmu, Griškānu un Ozolaines pagastu administratīvo teritoriju. Ar Rēzeknes SEZ komercsabiedrības statusu 2021. gadā darbojas 19 komercsabiedrības.

Papildus informācija:

Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Tālrunis: (+371) 2863 3550; e-pasta adrese pr@rsez.lv; mājas lapa: www.rsez.lv

 

Sagatavoja:

Daiga Utāne,

Rēzeknes SEZ pārvaldes ārējo sakaru organizatore

Tālrunis: (+371) 2863 3550; e-pasta adrese pr@rsez.lv; mājas lapa: www.rsez.lv

 

 

Click to listen highlighted text!