Sakoptākās sētas Maltas apvienībā

Publicēts: 22.07.2021

Atjaunots: 07.09.2021

Kultūra

Feimaņu pagasts

Lauku sēta “Zari”

Feimaņu pagastā mājās "Zari" kopā sadzīvo un saimnieko trīs paaudzes. Paralēli daudziem lauksaimniecības darbiem, kas ir veicami ikdienā, māju saimnieki vienmēr atrod laiku savas piemājas teritorijas labiekārtošanai un sakopšanai, nežēlojot pūles un brīvos brīžus, lai iekoptu puķu dārziņu un glīti nopļautu zālienu pagalmā, lai pēc smagas, piepildītas darba dienas būtu vieta, kur atgūt jaunus spēkus un iedvesmoties. Te ir skaisti jebkurā diennakts laikā – dienā priecējot sevi un garāmbraucējus ar ziedošiem ziediem, bet naktī ar izgaismotu piemājas teritoriju. 

Lauku sēta “Ādmiņi”

Katram sava apkaime ir tā vismīļākā un nozīmīgākā. Jau kopš 1996. gada Zinaīda un Grigorijs Koževnikovi rūpējas par savu māju Vainovas sādžā. Iesākumā, ievācoties vecā mājā, bija jāiegulda daudz darba, bet nu jau palēnām sākuši arī labiekārtot apkārtējo vidi. Esot pensijā, viņi katru dienu kā čaklās bitītes rūpējas par savu dārzu. To var redzēt katrs, kas brauc garām viņu mājai, uzmanību piesaista gan sakoptais pagalms, gan ziedošs dārzs.

Lūznavas pagasts

Mājas “Liepas” apsaimnieko Ruta un Sergejs Polovinkini. Pirms trīsdesmit gadiem tika iegādāta veca māja ar aizaugušu teritoriju, vasaras mājai. Bet pamazām viss kļuva mīļš un ierasts. Un tā “Liepas kļuva par īstām mājām. Tagad iekopts un apmīļots vai katrs metrs, un katrā vietiņā ir kaut kas atšķirīgs ar puķu un košumkrūmu daudzveidību, ar senatnīgo, veco liepu stāstu šūpolēs un jaunas ozolu alejas veidošanu, ar atpūtas vietām, dīķi priekš maziem un lieliem, pirtiņu, lapeni, sajūtu taku bērniem, interesantiem – mūsdienīgiem vides objektiem, akmeņiem, gliemežiem harmoniski saplūstot ar augiem un puķēm veido 1,5 ha lielu dabas teritoriju apskatei. Sakārtota, pārdomāta saimnieciskā darbība -   govju ganāmpulks ar zemes apsaimniekošanu 30 ha platībā, kas netraucē baudīt iekopto ainavu.

Maltas pagasts

Mājas “Ratiņi” atrodas Maltas pagasta Černostjē, kur saimnieko Dace un Valdis Mikasenoki ar dēla Kaspara ģimeni. Daces vecāki šo māju uzcēla 1985. gadā Zamostjes muižas teritorijā. Senās muižas koku varenumam, reljefam, ēku izvietojumam, vecajai pirtiņai, dīķim un jaunajai pirtij saplūstot ar mūsdienu sakoptību, rada ainavisku gleznu, kas patiesi uzrunā. Plaša dzīvojamā māja un plaša zaļa oāze atpūtai, kas ietilpst 3 ha platībā. Saimniece atzinās, ka pateicīga saviem vecākiem par ieaudzināto tieksmi pēc sakoptības un tīrības. Trīs plāksnītes pie Mikasenoku mājas apliecina par konkursos “Sakoptākā māja” vecāku iegūtajiem uzvarētāju tituliem  1985. gadā, 1987. gadā un 1989. gadā Maltas pagastā.

Mājas “Stradiņi” atrodas Maltas pagasta Rozentovā. Te saimnieko Aija un Georgijs Jermolajevi. “Stradiņi” ir Aijas vecāku mājas ar "diviem galiem", kā senos laikos. 1958. gadā uzcelta puse mājas un otra puse - 1974. gadā. Māja ar īpaši senatnīgiem, Latgalei raksturīgiem logiem, gareniska, ar "diviem galiem" pēkšņi parādās vecā Katrīnas  grants ceļa malā. Noteikti nepabrauksiet garām ! Senatnīgo māju papildina senatnīgas lietas pagalmā. Līnijdroška no vecāku laikiem,  kas atjaunota uzrunā garām gājējus un braucējus. Kā stāstīja saimniece Aija, ģimene iegādājās arī senlaicīgas kamanas, lai arī senais ziemas transports rosina braucējiem šī ceļa seno, vēsturisko sajūtu. Pie loga, kā senos laikos, smaržo flokši, zied “lauztās sirdis” un citas puķes čuguna podos. Un vēl – Jermolajevi mīl dzīvniekus, apsaimnieko 14 hektārus lauksaimnieciskas zemes, kopj un baro septiņas zīdītājgovis, baro vistas un izauklē mazus cālēnus.

Pušas pagasts

“Mežmalas” atrodas Pušas pagasta Dītlovos, te saimnieko Helēna un Bolislavs Mundas. “Mežmalas” ir vieta, kur gleznainajā meža apvidū acis priecē sakoptā vide, brīvdabas muzeja cienīgas ēkas. Te var sajust visdažādākās meža smaržas. Saimniecība “Mežmalas” kādreiz bija viens no Pušas pagasta tūrisma objektiem, te varēja apskatīties etnogrāfiskos sadzīves priekšmetu kolekciju, iegādāties skalu grozus, pirtsslotas, medu. Pagājušajā gadā “Mežmalas” piedalījās Pušas pagasta rīkotajā konkursā “Pušas pagasta sakoptākā sēta”.

“Rozītes” atrodas Pušas ciematā, te saimnieko Zinaīda un Voldemārs Lovniki. Daudz laika, darba un līdzekļu saimnieki ir ieguldījuši apkārtnes labiekārtošanā. Garāmejošo skatienus piesaista gaumīgi iekoptais pagalms, apstādījumi, skaistā lapenīte. Pagājušajā gadā Pušas pagasta pārvaldes rīkotajā konkursā “Sakoptākā Pušas pagasta sēta” ieguva nomināciju “Sakoptākā individuāli dzīvojamā māja Pušas ciematā”.

“Papardes” atrodas Pušas ciematā, te saimnieko Marija un Antons Vaičuļi. Saimnieki turpina iekopt un uzturēt kārtībā Marijas tēva mājas. Plašajā piemājas teritorijā atrodas daudz būvju, dīķis, labiekārtota atpūtas zona mazbērniem, dažādi apzaļumojoši krūmi un stādi. Apzaļumojot teritoriju, saimniece ir centusies izcelt sev mīļākos ziedus, rozes un lilijas. Pagājušajā gadā “Papardes” piedalījās Pušas pagasta pārvaldes rīkotajā konkursā “Sakoptākā Pušas pagasta sēta”.

“Birze” atrodas Pušas pagasta Peirāgos, te saimnieko Valija un Nikolajs Sazonovi. “Birze” ir saimnieces dzimtās mājas. Uzkalniņā nelielo mājas pagalmu krāšņu padara daudz ziedi un košumkrūmi. Saimnieces sirdslieta ir ne tikai ziedi, bet arī deja. Valija ir Pušas tautas nama līnijdeju kolektīva “Pirmais solis” aktīva dalībniece.

Silmalas pagasts

Silmalas pagastā, Vecružinā, Saimniecībā "Rugāji" dzīvo Potapovu ģimene: Normunds, Ruta un viņu bērni - meitas Sintija Diāna, Sigita Marija un dēls Rolands. 2012. gadā pārvācās no Rīgas uz vecāku māju. Par pārbraukšanu uz Latgali nenožēlo, uzskata, ka, dzīvojot laukos, ģimenei ar bērniem paveras daudz plašākas iespējas.  Potapovu ģimenes mājas teritorija piesaista garāmbraucēju uzmanību ar sakoptību un interesantu dārza noformējumu, tur atrodas pašgatavotas figūras, lapene, šūpoles, vējdzirnavas. Nākotnes plānos ir turpināt labiekārtot savu saimniecību.

Natalija un Aleksejs Gagunovi no 1991. gadā dzīvo Silmalas pagastā, Pustinku ciemā, saimniecībā "Vega"  Ģimene apvieno algotu darbu ar darbiem sava saimniecībā,  tās labiekārtošanu un bērnu audzināšanu. Mājas izceļas ar dekoratīviem elementiem un metālkalumiem, kurus saimnieks izgatavo pats, katru gadu izveidojot ko jaunu un interesantu.

Jeļena  un Aleksandrs Seņkovi  dzīvo Silmalas pagasta, Kruķu ciemā, daudzdzīvokļu mājā. Ir  izaudzinātas trīs meitas. Vairāk kā pirms desmit gadiem ģimene kopīgiem spēkiem izveidoja piemājas dārziņu, kurā līdz šim laikam tiek audzēti un kopti dekoratīvie stādi un puķes. Teritorija katru gadu mainās, nāk klāt jauni augi, citādāki dārza dekori.      

Silmalas pagastā, ciemā Dzeņi atrodas saimniecība "Drozdovka", kur saimnieko Valentina un Viktors Drozdovi.  1985. gadā tika iegādāta māja, kurā ģimene dzīvo līdz šim. Ģimenē izaudzināti trīs bērni - divas meitas un dēls, aug četri mazbērni. Ģimene apstrādā zemi un uzkopj piemājas saimniecību. Mājas apkārtnē ir daudz saimnieces pašrocīgi izgatavotu figūru no dažādiem materiāliem. 

No 1992. gada Silmalas pagastā, Pustinku ciemā dzīvo Janīna un Pēteris Pavlovi. Viņi uztur saimniecību "Madariņa". Ģimenē izaudzinātas 2 meitas, aug 5 mazbērni. Agrāk Pēteris strādāja par šoferi, Janīna par medmāsu, tagad abi ir pensionāri.  Viņiem ļoti patīk rušināties piemājas dārzā, uzkopjot to. Mājas atrodas ciematā. Nelielajā teritorijā ir daudz dažādu ziedošo un dekoratīvo augu, gan puķu dobēs, gan piekaramajos podos, kas visos gadalaikos piesaista garāmbraucēju skatus.

 No 1991. gada Silmalas pagasta ciemā Jaskina, saimniecībā "Cerība" dzīvo Vitolds un Marija Čepuļi. Ģimenē izaudzinātas 2 meitas, aug mazbērni. Pirms 30 gadiem, kad ģimene atnāca dzīvot uz Jaskinas ciemu, vajadzēja daudz darba ieguldīt labiekārtošanā. Teritorija izceļas ar dabiskumu, ēkas iekļaujas apkārtējā ainavā, sakopts ne tikai pie mājām, bet arī katrs tālākais īpašuma stūrītis. Pie mājām atrodas ceļmalas krucifikss.  Agrāk turēja lopus, pašlaik abi atrodas pensijā, bet turpina uzturēt saimniecību kārtībā, cik nu ir viņu spēkos.

Foto: Aleksandrs Lebeds

Click to listen highlighted text!