Skolēni iepazīst informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozari

18.02.2020

Izglītība

13. februārī Dricānu vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 7.-12. klašu skolēniem “Mana nākotnes karjera IKT jomā”, pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākumā piedalījās izglītojamie no Dricānu vidusskolas 7.-12. klasēm, Nautrēnu vidusskolas 7.-9. klases skolēni, kā arī skolēni no projektā neiesaistītajām skolām – Jaunstrūžānu un Gaigalavas pamatskolas 7.-9. klašu skolēni.
Pasākuma saturu nodrošināja Ventspils Augsto tehnoloģiju parka struktūrvienība “Kurzemes Democentrs”, kas jauniešiem piedāvāja aktīvu, aizraujošu, izzinošu un interesantu piedzīvojumu, iepazīstot tehnoloģiju pasauli. Skolēniem tika piedāvāta saruna par IKT jomas profesijām, sniegta informācija par nozares profesiju daudzveidību, veicinot izpratni par karjeras iespējām šajā nozarē. Jaunieši saņēma arī informāciju par turpmākās izglītības iespējām IKT jomā, bet vislielāko skolēnu interesi izpelnījās IKT nozares uzņēmumu produktu paraugu demonstrācija un praktiska darbošanās ar interaktīviem eksponātiem tehniskajās darbnīcās:

  • Zaļā Avīze
  • Klimata pārmaiņu ķīmiķis
  • Izglāb pasauli!
  • Ceļojums energoefektivitātes pasaulē
  • Klimata pārmaiņu seku prognozētājs
  • Zaļie risinājumi
  • Esi valsts pārvaldnieks

Laiks pasākumā tika pavadīts lietderīgi, ar interesi un pasākuma laikā uzkrātas jaunas, nepieciešamas zināšanas, lai katrs priekš sevis izvērtētu to, kāda nozīme mūsdienu profesiju pasaulē ir informācijas un komunikāciju tehnoloģijas profesijai. Gan skolēnu, gan skolotāju vērtējums par pasākumu bija ļoti pozitīvs.
 
Pedagoģe karjeras konsultante Santa Vorkale
2E2748C8-4D0E-424F-8061-ED9BE08DBA6B FFE2C7FF-A79D-4D2E-B9DC-2CFCCAB1036F

Click to listen highlighted text!