Sniegts atbalsts dzimuma, tautības, invaliditātes un vecuma dēļ diskriminācijai pakļautām personām Dienvidlatgales reģionā

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Mācību centru „FIBRA” Dienvidlatgales reģionā īsteno motivācijas un atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā no 2021. gada janvāra līdz 2021. gada jūlijam atbalsts sniegts 59 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem Viļānos, Viļānu, Riebiņu novados, no kuriem gandrīz visiem ir izdevies iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

"Esam patiesi priecīgi, ka pakalpojuma īstenošanas laikā mums bija iespēja atbalstīt cilvēkus dažādās mērķa grupās, no kurām vairākas visbiežāk nesaņem pienācīgu atbalstu vai vīlušās līdz šim sniegto atbalsta pakalpojumu kvalitātē un nav informētas par tām pieejamiem nozīmīgiem atbalsta pakalpojumiem. Sociālās nevienlīdzības un diskriminācijas mazināšanai ir nepieciešamība pēc individuāla, mērķtiecīga un profesionāla atbalsta sniegšanas. Pārmaiņu aģenti un citi speciālisti strādā ar cilvēku, kas pakļauti sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam, rīcībspēju, spēju apzināties problēmu cēloņus un savus resursus, saprast, kur meklēt palīdzību, un rosināt vēlmi mainīt savu līdzšinējo situāciju,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

“Šobrīd, mēs dzīvojam situācijā, kad daudziem ir neskaidrība un bažas par savu turpmāko, jo COVID 19 pandēmija ir atstājusi savu ietekmi uz ikdienu. Īpaši tas attiecas uz diskriminācijai pakļautām personām. Tāpēc jebkurš atbalsts, kuru iespējams saņemt, ļauj mazliet citādāk uztvert dažādas dzīves situācijas, atrisināt problēmas, celt savu pašapziņu, pat mainīt savu dzīvi,” atzīst Dienvidlatgales reģiona koordinatore Iveta Tiltiņa.

Sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautas personas, kuras pakļautas diskriminācijas riskam dzimuma dēļ, personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, no vardarbības cietušas personas, personas, kuras kopj citu ģimenes locekli, un viena vecāka ģimenes pārstāvji, personas pēc 50 gadu vecuma, invaliditātes dēļ, tai skaitā bezdarbnieki ar invaliditāti, personas ar invaliditāti un zemu izglītības līmeni, etniskās piederības dēļ, tai skaitā romi un citas etniskās minoritātes. 

Motivācijas un atbalsta programmas ietvaros izveidota profesionāla komanda, kurā līdzās sociālajam darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tiek nodrošinātas gan individuālās, gan grupu konsultācijas. Tas sniedz iespēju ne tikai strādāt grupu nodarbībās, tādējādi motivējot cilvēkus uz tālāku darbību, bet arī apzināt un rast risinājumus katra klienta individuālos dzīves jautājumus, tādējādi veidojot stabilu pamatu viņa nākotnes virzībai. Kā atzīst psihologs, speciālistu konsultācijas maina ne vien paša cilvēka, bet visu viņa ģimenes dzīvi, uzlabojot gan psiholoģisko gaisotni ģimeni, gan nodrošinot bērniem labākas iespējas izglītības apguvei un dažādām ārpusskolas nodarbībām.

Pārmaiņu aģentu atziņas pēc projekta īstenošanas: “Klienti, kuriem tika sniegta iespēja iesaistīties motivācijas programmā sākotnēji šķita skeptiski pret aktivitātēm un ilgo iesaistes termiņu, tomēr dinamiskajā darba procesā paši izrādīja interesi pēc atbalsta personāla konsultācijām. Protams, dzīvē notikumi mainās strauji tāpēc bija vērojama notikumu attīstības gan kāpumi, gan kritumi. Sarunu laikā klienti norādīja, ka vērtība ir apzināties, ka ir pieejama atbalsta persona pašvaldībā, jo bieži tika risināti dažādi sadzīviski jautājumi, īres līgumu pārslēgšana, zemes jautājumu kārtošana, kas saistībā ar pandēmijas ierobežojumiem bija izdarāms grūtāk nekā ierasti, tomēr izmantojot iespēju sadarbojoties visi šie jautājumi tika risināti. Noslēdzoties motivācijas programmai klienti bija saņēmuši iedrošinājumu, pārliecību par savām spējām pat ja ir bijuši ilgstoši bezdarbnieki vai strādājot cieš no sociālās diskriminācijas no iedzīvotājiem. Klienti guva pārliecību saviem spēkiem un iespējām, priecāties par sasniegumiem, pieņemt dažādus izaicinājumus, motivēti vairāk saskatīt dzīvē un apkārtnē pozitīvo.”

Kopš 2018.gada projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros tiek sniegti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām. Motivācijas programma tiek īstenota visā Latvijā. Jau vairāk nekā 2000 cilvēki, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ, saņem profesionālu speciālistu (sociālā darbinieku, jurista, psihologa, karjeras konsultanta un citi profesionāļu) palīdzību, individuālās un grupu konsultācijas, tādējādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas celšanā.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Click to listen highlighted text!