Uzstādīts nožogojums Maltas vidusskolas futbola laukumā

Publicēts: 14.07.2021

Atjaunots: 19.07.2021

Sports

Maltas vidusskolas futbola laukums ir svarīga Rēzeknes novada sporta bāzes sastāvdaļa. Tajā aktīvi noris Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu-jaunatnes sporta skolas dažāda vecuma grupu treniņprocess un sacensības futbolā. Lai uzlabotu kvalitāti, organizējot dažāda līmeņa futbola sacensības, bija radusies nepieciešamība uzstādīt daļēju iežogojumu futbola laukuma vārtu zonās.

2020. gada februārī tika noslēgts līgums par projekta “Nožogojuma izbūve Maltas vidusskolas futbola laukumā” īstenošanu.

Projekta realizācija norisinājās Rēzeknes rajona kopienu partnerības teritorijā ELFLA finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Attiecināmās izmaksas sastādīja 14807,23 Euro,  no kurām publiskais finansējums 13326,51 Euro un  līdzfinansējumu 1480,72  Euro  nodrošināja Rēzeknes novada pašvaldības Bērnu – jaunatnes sporta skola.

Projekta īstenošana rezultātā uzstādīts daļējs nožogojums aiz futbola vārtiem, kas nodrošinās mūsdienīgāku, kvalitatīvāku un drošāku sacensību norisi. 

 

Projekta vadītāja Arnita Poiša 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Click to listen highlighted text!