Valsts atbalsts apkurei Rēzeknes novada pašvaldībā turpinās

www.pixabay.com

Lai mazinātu negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju ienākumiem, kas saistīta ar energoresursu straujo cenu kāpumu, valstī paredzēta virkne atbalsta pasākumu siltumapgādes un apkures nodrošinājuma izmaksu segšanai mājsaimniecībām. Pieteikumus var iesniegt elektroniski vai klātienē.

Rēzeknes novada pašvaldībā uz 2022.gada 23.novembri kopumā gan www.epakalpojumi.lv vidē, gan klātienē ir saņemti un izskatīti 8509 iesniegumi. Energoresursu pabalsta izmaksātā summa uz 2022.gada 23.novembri ir – 525 572,43 EUR .

Biežākās problēmas ar kurām saskaras ir tiesisko dokumentu nepilnības no iesniedzēju puses, piemēram, nekustamais īpašums ir noformēts uz vienas fiziskas personas, bet iesniedzējs ir cita fiziska persona un nav savstarpēji nokārtota atļauja/pilnvara. Ir gadījumi, kad rodas problēmas ar informācijas precizēšanu, jo iesniedzējs ir uzrakstījis nepilnīgu kontaktinformāciju. Darbinieki, kas strādā ar iesniegumu izskatīšanu cenšas rast risinājumus un nevilcināties ar lēmuma pieņemšanu.

ATBALSTA VEIDS UN PERIODS:

Ja apkurei izmanto malku, kas iegādāta no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim, noteikts cenu līmenis, no kura sāks sniegt atbalstu - 40 EUR/ber.m3 (aptuveni 35 EUR/MWh). Valsts kompensēs izmaksu pieaugumu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 EUR/ber.m3), bet ne vairāk par 15 EUR/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 35 ber.m3. Atbalsta periods noteikts no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pieteikumus pašvaldībā būs jāiesniedz no 01.10.2022. līdz 30.04.2023.

Ja apkurei izmanto granulas vai briketes, vai malku, tad pieteikums iesniedzams no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim. Maksimālais atbalsta apjoms vienai mājsaimniecībai ir 10 tonnas.

Ja apkuri nodrošina centralizētā siltumapgāde, tad atbalstu piemēros automātiski rēķinos. Atbalsta periods no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad pieteikuma noformēšanas termiņš ir no  2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Stružānu pagasta iedzīvotāji, kas dzīvo daudzdzīvokļu mājās ar centralizēto siltumapgādi, ko nodrošina SIA "Strūžānu siltums" valsts atbalstu automātiski piemēro mājsaimniecību rēķinos.

Informatīvais telefona numurs saziņai ar pašvaldību vispārējos jautājumos par atbalsta saņemšanu - +371 25425006.

Vairāk informācijas meklējiet: TE. 

Click to listen highlighted text!