Vidusskolām ir jābūt Rēzeknes novada nozīmes centros

05.06.2023

Izglītība

Maija beigās informatīvajā telpā parādījās Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sagatavotais ziņojums (Ilgtspējīgs un efektīvs skolu tīkls Latvijā), kas tika skatīts 30. maija Ministru kabineta sēdē. Sagatavojot šo ziņojumu, Izglītības un Zinātnes ministrija ir strādājusi izveidotajā darba grupā kopā ar pašvaldībām, apmeklējot tās un diskutējot par kritērijiem un kvalitātes rādītājiem, kādi varētu būt izšķiroši skolu tīkla sakārtošanā. Darba grupā tika izteikti daudzi priekšlikumi, gatavotas nākotnes perspektīvas, piedāvāti risinājumi, neskaitāmas stundas runāts par atšķirīgo un vienoto pieeju izglītības pieejamībā un finanšu efektivitātē katrā pašvaldībā.

Šāda IZM pieeja skolu tīklam un tās nepilnības, kuras nav izdiskutētas līdz galam un kuras ir tieši pretrunā ar pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, var būtiski ietekmēt visa novada attīstību un novest līdz mērķtiecīgai lauku iztukšošanai!

Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka Rēzeknes novadā pēc optimizācijas paliek tikai viena vidusskola – Maltas vidusskola. Kaut gan arī Viļānu vidusskola atbilst visiem vidusskolas kritērijiem, un abas šīs vidusskolas atrodas reģionālās nozīmes centros Maltā un Viļānos. Atgādinām, ka sporta halles būvniecība Viļānos tika uzsākta, lai veicinātu Viļānu attīstību.  Arī paši viļānieši izteica vēlmi pēc mūsdienīgas un modernas sporta halles. Norādām, ka sporta halle tiks izmanto arī sporta skolas vajadzībām. Arī Dricānu, Nautrēnu un Kaunatas vidusskolas atrodas novada nozīmes centros, kuri ir stratēģiski atzīmēti pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2035 un Attīstības programmā 2023.-2029. gadam.

Ņemot vērā Rēzeknes novada pašvaldības attīstības plānošanas dokumentus un esošo valsts noteikumu regulējumu attiecībā uz skolēnu skaitu skolā pēc administratīvo teritoriju kritērijiem, Rēzeknes novadā ir 5 vidusskolas (L.Rancānes Makašānu vidusskola līdz 2024. gadam), kas atrodas katrā Rēzeknes novada apvienības pārvaldē, kuri ir gan reģionālās (Malta, Vilāni), gan novada nozīmes (Dricāni, Nautrēni, Kaunata) centri. Lai izkliedētu nevajadzīgu satraukumu un bažas par gaidāmo nākotni un izglītības iestāžu pieejamību Rēzeknes novadā, Rēzeknes novada pašvaldība, apliecina, ka mūsu vidusskolām ir jāpastāv, neatkarīgi no IZM ietekmes un iejaukšanās pašvaldības kā dibinātājas kompetencē. Kopš 2009. gada pašvaldība ir ievērojusi racionālu un efektīvu pieeju izglītības iestāžu tīklā, lai izglītības pieejamība atrastos tuvāk bērnu dzīves vietai. Novadā ir izveidotas 5 apvienību pārvaldes, kurām ir attīstības centri un kurās pēc attīstības stratēģijas novadā ir mūsdienīgas, energoefektīvas un kvalitatīvas vidusskolas.

Jānorāda, ka IZM sagatavotais plāns paredz to, ka ar 2024. gadu valsts pārņem lēmumu pieņemšanu par skolu tīkla kartējumu valsts mērogā 7.-12.klašu posmā. Tas nozīmē, ka skolas, kuras neizpilda attiecīgos kritērijus un kuras vairs neparādās IZM skolu tīkla kartē, tiek pakāpeniski likvidētas, nepieļaujot 7. un 10. klašu atvēršanu un ļaujot pabeigt klašu posmā iesāktajām klasēm. Visiem lēmumiem ir jābūt juridiski nostiprinātiem likumos un normatīvajos aktos, kas arī uzdotu pašvaldībām pieņemt lēmumus par savām dibinātajām iestādēm.

Sagatavoja: Guntars Skudra, Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes vadītājs

Click to listen highlighted text!