Viļānu apvienības pārvaldi vadīs Ivars Ikaunieks

16.09.2021

Pašvaldība

16. septembra Rēzeknes novada pašvaldības pagaidu administrācijas sēdē Viļānu apvienības pārvaldes vadītāja amatā tika apstiprināts Ivars Ikaunieks (M. Švarcs – “par”, J. Ivanova – “pret”). Viņa kandidatūru apstiprināšanai virzīja konkursa vērtēšanas komisija, kas pēc testa un darba pārrunu rezultātiem, kā arī iesniegto dokumentu un Viļānu apvienības attīstības plāna izvērtēšanas, Ikaunieku atzina par labāko no septiņiem pretendentiem.

Ivars Ikaunieks ieguvis Latvijas Lauksaimniecības universitātes inženiera grādu mežsaimniecībā, kā arī Rēzeknes Augstskolas (šobrīd – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas) sociālo zinātņu maģistra grādu Vadības zinātnē.

Kopš 2013. gada strādājis par Varakļānu novada pašvaldības izpilddirektoru. Pirms tam divus gadus bijis arī Varakļānu pilsētas domes priekšsēdētājs. Līdzšinējā darba pieredze Ivaram Ikauniekam saistīta arī ar Austrumlatgales virsmežniecību: “Esmu strādājis gan par mežsaimniecības inženieri, gan medību inspektoru, gan mežzini, tāpēc ir ļoti labi iepazīti gan Viļānu puses ceļi, gan cilvēki,” pastāstīja jaunais apvienības vadītājs.

Ivars Ikaunieks arī vadījis un piedalījies dažādu projektu izstrādē un ieviešanā, tostarp, Rīgas un Kosmonautu ielas rekonstrukcijas projektā Varakļānos 2020. gadā, Varakļānu novada grants ceļu pārbūvē 2019. gadā, uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstības projektā un Varakļānu ūdenssaimniecības attīstības projektā 2018. gadā. “Saimnieciskie jautājumi Varakļānos un Viļānos ir līdzīgi, tāpēc savu līdzšinējo pieredzi projektu īstenošanā, budžeta izpildē, ceļu infrastruktūras, skolēnu pārvadājumu un citas jautājumos izmantošu arī jaunajā darbā,” pastāstīja Ivars Ikaunieks.   

Runājot par pirmajiem darbiem, ko plāno paveikt jaunajā amatā, Ivars Ikaunieks min nākamā gada budžeta plānošanu, iepazīšanos ar apvienības teritorijā esošajām izglītības, kultūras un saimnieciskajām iestādēm, kā arī iesākto projektu turpināšanu: “Dekšārēs notiek centra sakārtošanas darbi. Uzsāktie labiekārtošanas darbi ir ļoti veiksmīgi, bet ir jānoslēdz darbi un jāierīko laternas, lai pagasta pārvalde nav tumsā. Tāpat jāturpina ceļu un ielu remontdarbi – Viļānos ir skaisti sakārtota centrālā iela, bet, ja mēs dodamies uz nomalēm, tad skats vairs nav tik iepriecinošs. Tā gan nav tikai Viļānu “sāpe”, līdzīgi tas ir arī Rēzeknē un citās pilsētās.”

“Viļānieši ir pelnījuši labu un mūsdienīgu sporta zāli,” tālākos plānus iezīmē Ivars Ikaunieks. Ar katru gadu būvniecības izmaksas palielinās, tāpēc būtu jāmeklē veids, kā īstenot šo darbu, kamēr sadārdzinājums nav vēl lielāks. Protams, Maltā un arī Rēzeknē ir laba sporta infrastruktūra, bet pieprasījumus ir ļoti liels, tāpēc Viļānos ir vajadzīga sava sporta zāle, un tā būtu pilnvērtīgi izmantota.”

Plānots, ka darba gaitas Viļānu apvienības pārvaldē Ivars Ikaunieks uzsāks oktobra sākumā.

Jāatzīmē, ka šis bija otrais konkurss uz vakanto Viļānu apvienības pārvaldes vadītāja amatu. Pirmais konkurss noslēdzās bez rezultātiem, jo neviens no pretendentiem neguva komisijas vairākuma atbalstu. Otrajā konkursā bija pieteikušies septiņi pretendenti, no kuriem viens netika tālāk skatīts, jo bija nepareizi iesniegti dokumenti (e-pastā, nevis anonīmā aploksnē, kā bija prasīts). Savukārt no sešiem pretendentiem, kam bija iesniegti visi dokumenti, nolikumam atbilda trīs pretendenti, kas arī tiks aicināti uz testu un darba interviju.

Madara Bērtiņa,
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Click to listen highlighted text!