Digitālo Covid-19 sertifikātu var saņemt arī piecos Rēzeknes novada klientu apkalpošanas centros

Publicēts: 07.07.2021

Atjaunots: 15.09.2021

Valsts dienestu informācija

Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai kuriem nav iespējas autorizēties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, savu digitālo Covid-19 sertifikātu par vakcināciju, laboratorisko testu vai Covid-19 pārslimošanu var saņemt visos 93 valsts pārvaldes vienotajos klientu apkalpošanas centros (KAC), tostarp piecos centros Rēzeknes novadā: Dricānos, Kaunatā, Maltā, Nautrēnu pagasta Rogovkā un Viļānos. Vēršam uzmanību, ka Rēzeknes novada pašvaldības administrācijas ēkā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95A, šāds pakalpojums nav pieejams.

Rēzeknes novadā savu Covid-19 sertifikātu var saņemt:

Dricānu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Dricānu VPVKAC)
Adrese: Pagastmāja, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615
Tālrunis: 66954871
E-pasts: dricani@pakalpojumucentri.lv

Kaunatas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Kaunatas VPVKAC)
Adrese: Rāznas iela 38, Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4622
Tālrunis: 66954872
E-pasts: kaunata@pakalpojumucentri.lv

Maltas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Maltas VPVKAC)
Adrese: Brīvības ielā 6, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630
Tālrunis: 66954873
E-pasts: malta@pakalpojumucentri.lv

Rogovkas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Rogovkas VPVKAC)
Adrese: Pagastmāja, Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4652
Tālrunis: 66954874
E-pasts: rogovka@pakalpojumucentri.lv

Viļānu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Viļānu VPVKAC)
Adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650
Tālrunis: 66954859, 27875773
E-pasts: vilani@pakalpojumucentri.lv

Visu Rēzeknes novada KAC darba laiks ir no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 8.00 rītā līdz 16.30 pēcpusdienā (pārtraukums no 12.00 līdz 12.30).
Iedzīvotāji aicināti sākumā ar klientu apkalpošanas centru sazināties, lai noskaidrotu klientu apkalpošanas kārtību Covid-19 epidēmijas apstākļos un veiktu pierakstu. Dodoties uz vizīti, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Ierodoties klātienē, būs jāaizpilda un jāparaksta veidlapa. Centra darbinieks vizītes laikā sagatavos iedzīvotāja digitālo Covid-19 sertifikātu un izsniegs to papīra formātā. Kā pastāstīja Maltas KACā, iedzīvotāji labprāt izmanto šo iespēju, un Covid-19 sertifikāti izsniegti jau daudziem Maltas pagasta, Rēzeknes novada un Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem.

Sertifikātu izsniegšanu uzsākuši arī informācijas centri citās lielajās pilsētās – Jūrmalā, Siguldā, Jelgavā, Limbažos, Madonā, Preiļos, Saldū, Valmierā, Krāslavā, Rēzeknē, Daugavpilī un Liepājā.

Visu klientu apkalpošanas centru tālruņus pieraksta veikšanai iedzīvotāji var noskaidrot, zvanot pa tālruni 8989, vai lūdzot kādam tuviniekam apskatīt informāciju NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Digitālais Covid-19 sertifikāts”.

Jau ziņots, ka no 1. jūnija Latvijas Republikā ir uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu izmantošana. Savu digitālo Covid-19 sertifikātu par vakcināciju, laboratoriskā testa rezultātu vai Covid-19 pārslimošanu iedzīvotāji var izveidot tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties ar kādu no www.latvija.lv portāla drošas piekļuves līdzekļiem.

Click to listen highlighted text!