Izsludināts jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss

01.03.2023

Jauniešiem

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvalde izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu 2023. gada jaunatnes iniciatīvu projektiem, kas tiks īstenoti no 2023. gada 1. maija līdz 1. novembrim. Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunatnes iekļaušanos politiskajos, ekonomiskajos, sociālajos un kultūras procesos Rēzeknes novadā.

Konkursa pamatkritēriji un prioritātes:

  • Projekta izstrādē un realizēšanā iesaistās, piedalās jaunieši;
  • Jaunatnes iniciatīvu projekts sekmē lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, neformālu izglītošanos un veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū;
  • Jaunatnes iniciatīvu projekts veicina jauniešiem draudzīgas vides attīstību Rēzeknes novadā, aicinot piedalīties visus ieinteresētos jauniešus;
  • Jaunatnes iniciatīvu projekts atbilst kādai no izvirzītājām tēmām;
  • Projekts veicina uzņēmējdarbības popularizēšanu jauniešu vidū;
  • Projekts veicina jauniešu iesaisti brīvprātīgajā darbā.

Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa tēmas 2023.gadam:

  •  Izglītojošas aktivitātes jauniešiem par jaunākajām tehnoloģijām;
  •  Aktivitātes Rēzeknes novada vēstures izzināšanai;
  • Aktivitātes, kas virzītas uz jauniešu sociālo un dzīvesprasmju attīstīšanu un sociālo iekļaušanu.

Konkursā tiek aicinātas piedalīties Rēzeknes novada pagastos/pilsētā darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, jauniešu centri, jauniešu klubi, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas. Pieprasītā summa projekta īstenošanai nedrīkst būt mazāka kā 300,00 EUR un lielāka kā 500,00 EUR. Projekta pieteikumus iesniegt iespējams tikai elektroniski, līdz 17. martam plkst. 15:00, sūtot uz e-pastu aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv  (parakstītus ar e-parakstu vai parakstītus un ieskanētus). Jautājumu gadījumā sazināties ar jaunatnes lietu speciālistu Aivaru Mežatuču, tālr. 22013477, e-pasts: aivars.mezatucs@rezeknesnovads.lv

Sagatavoja: Aivars Mežatučs, Rēzeknes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists

Click to listen highlighted text!