LTRK Rēzeknes biznesa forumā diskutēs par ekonomisko drošību un ilgtspējīgu attīstību Austrumu pierobežā

29. septembrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadarbībā ar “BDO Latvija”, Rēzeknes novada pašvaldību un Latgales speciālo ekonomisko zonu organizēs Latgales biznesa forumu “Ekonomiskā drošība, ilgtspējīga attīstība Austrumu pierobežā.

Uzņēmējdarbības attīstībai Latgalē un iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanai pierobežā risinājumi meklēti gadiem ilgi. Kā jūtas uzņēmējs, strādājot Latgalē? Kā spēt piesaistīt investīcijas un plānot attīstību? Kā dzīvot un strādāt pie robežas ar agresīvo kaimiņu, Krieviju, un ne mazāk prognozējamo Baltkrieviju? Tā ir tikai daļa no jautājumiem, kam atbildes iecerēts rast ekspertu un profesionāļu sniegtajā informācijā un tai sekojošā diskusijā.
Forums sāksies plkst. 14.00 un to atklās Rēzeknes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Monvīds Švarcs un LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.
Ar plānoto atbalstu Austrumu pierobežas attīstībai klātesošos iepazīstinās Jevgēnija Butņicka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece.

Savukārt par Eiropas Savienības sankcijām un ar tām saistīto risku vadību informāciju sniegs Jānis Ciguzis zvērinātu advokātu biroja “BDO LAW” advokāts, AML un sankciju prakses grupas vadītājs. Bet Jūlija Strogonova, “BDO Latvia” nodokļu konsultante skaidros, kā veicināt uzņēmumu konkurētspēju, izmantojot nodokļu priekšrocības Latgalē.

 LPR attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs klātesošos iepazīstinās ar Latgales SEZ kā ekonomiskās attīstības instrumentu reģiona izaugsmei.
Pasākumu noslēgs diskusija par ekonomisko drošību un ilgtspējīgu attīstību Latgalē kurā līdztekus iepriekš pieminētajiem pasākuma dalībniekiem piedalīsies arī Edgars Romanovskis, biedrības “Mežvidu lauksaimniecības un tehnoloģiju parks” projektu vadītājs, Edmunds Teirumnieks, 14. Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas, Latgales apakškomisijas vadītājs un Sergejs Maksimovs, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs.

LTRK biznesa forumus reģionos organizē pastāvīgi, lai veicinātu sabiedrībā un iesaistīto pušu vidū profesionālas diskusijas par uzņēmējiem nozīmīgiem jautājumiem un meklētu tiem kopīgus risinājumus. Pasākums notiks: Rēzeknes novada pašvaldības ēkā Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē.

Papildu informācija:

Inese Pabērza

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel.: 2641 8755

E-pasts: inese.paberza@ltrk.lv

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir lielākā Latvijas uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies ap 6 000 visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi (~ 2 700 tiešie biedri un ~3 300 biedru no nozaru un reģionālajām uzņēmēju biedrībām). LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums gadā pārsniedz 17 miljardus eiro. Vairāk nekā 90% biedri ir privātā kapitāla uzņēmumi, savukārt pēc izmēra lielākā daļa biedri ir ar 6–50 darbiniekiem.

LTRK ir politiski neitrāla un neatkarīga organizācija, kura cīnās par labāku biznesa vidi un  tautsaimniecības attīstību, lai tādējādi celtu Latvijas iedzīvotāju labklājību, kā arī sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, un atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma – vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un divdesmit miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.

Biedrība ir arī viena no vecākajām Latvijas sabiedriskajām organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau turpat 90 gadus!

Click to listen highlighted text!