Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Griškānu pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)*
T.sk.
no valsts mērķdotācijas LVL
(ar PVN)
1. Griškānu pagasta PII remonts
13444.91
13444.91
1.1. PII iekštelpu būvniecības darbi
Sia Vektors
11744.91
11744.91
1.2. PII elektroietaišu ierīkošana
Sia Strāva
1700.00
1700.00
2. Griškānu pagasta Janapoles ciemata ūdensapgādes sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība (nepabeigta celtniecība)
62675.94
62675.94
2.1. Topogrāfijas plāna izgatavošana objektam
Sia B&B struktūra
1548.48
1548.48
2.2. Tehniskā projekta izstrāde „ Ūdens- saimniecības attīstība Janapoles ciemā Griškānu pagastā”
Sia Ekolat
11670.20
11670.20
2.3. Tehniskā projekta izgatavošana elektroietaišu ierīkošanai
Sia Logu Dekors
2006.00
2006.00
2.4. Ģeotehniskā izpēte objektā - urbuma izvietojuma shēma
Sia Ūdenslīnija
933.62
933.62
2.5. Elektroietaišu pieslēgums objektam
AS Sadales tīkls
1086.71
1086.71
2.6. Izpildītie darbi pie ārējā ūdensvada un sadzīves kanalizācijas (darbi izpildīti daļēji, jo trūkst finansējuma)
Sia Latgalija
45430.93
45430.93
3. Griškānu kultūras nama remonts
99491.37
71793.14
3.1. Kultūras nama – aktu zāles renovācija
Sia Latgales Elektromontāža
33580.07
33580.07
3.2. Kultūras nama ēkas apkures sistēma, pielietojot zemes siltuma sūkņu tehnoloģiju
Sia Baltijas Koku Konstrukcijas
65357.34
37659.11
3.3. Būvuzrauga pakalpojumi
Stepanenko Vladimirs
553.96
553.96
4. Griškānu pagasta ceļu Čapkova-Geikina, Liepu iela-Čači, Niperova-Jurčenki remonts 4.3 km garumā
Sia Rēzeknes Meliorators
73427.08
52086.01
Kopā
249039.30
200000.00

* Norāda aktivitātes realizēšanai kopējo izlietoto finansējumu, t.sk., valsts mērķdotāciju, pašvaldības līdzfinansējumu, ES finansējumu. Atsevišķi izdalīta valsts mērķdotācija un pašvaldības līdzfinansējums.
Griškānu pagasta PII remonts Griškānu pagasta PII remonts Griškānu kultūras nama remonts Griškānu kultūras nama remonts Griškānu kultūras nama remonts Griškānu pagasta PII remonts

Click to listen highlighted text!