Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Lendžu pagasta pārvaldē


1) Lendžu pagasta bibliotēkas un lasītavas remontdarbi:
1.1. Projekta nosaukums: „Lendžu pagasta padomes administratīvās ēkas bibliotēkas un lasītavas telpu Nr.55 un 56 remonts”
1.2. Projekta realizēšanai izlietotā summa: 18075,76 Ls
1.3. Būvuzņēmējs: SIA „Rēzeknes celtniecības ražotne Nr.5”
2) Lendžu pagasta Lendžu ciema Egļu ielas remontdarbi:
2.1. Projekta nosaukums: „Lendžu pagasta Lendžu ciema Egļu ielas remontdarbi – asfaltbetona seguma atjaunošana”
2.2. Projekta realizēšanai izlietotā summa: 47030,03 Ls
2.3. Būvuzņēmējs: SIA „SVENTE HOLDING”
3) Skolas pasažieru autobusa iegāde:
3.1. Projekta nosaukums: „Lendžu pagasta padomes Kalnezeru Katoļu pamatskolas autobusa iegāde”
3.2. Projekta realizēšanai izlietotā summa: 26201,90 Ls
3.3. Piegādātājs: SIA „AUTO FORTE LATVIA”
4) Lendžu pagasta kultūras nama remontdarbi (paredzētā summa: 108692,31 Ls)
4.1. Projekta nosaukums: „Lendžu pagasta kultūras nama remontdarbi”
4.2. Būvuzņēmējs: SIA „ASKO AS” - remontdarbi
4.3. Projekta realizēšanai paredzētā līguma summa: 97552,52 Ls
4.4. Projekta nosaukums: „Aizkaru iegāde Lendžu kultūras namam”
4.5. Piegādātājs: SIA „Esetti”
4.6. Projekta realizēšanai izlietotā summa: 7700,44 Ls
4.7. Projekta nosaukums: „Krēslu iegāde Lendžu kultūras namam”
4.8. Tiks izlietota atlikusī summa – 3439,35 Ls.
Lendžu pagasta kultūras nama remontdarbi Lendžu pagasta kultūras nama remontdarbi Lendžu pagasta kultūras nama remontdarbi Lendžu pagasta kultūras nama remontdarbi Lendžu pagasta kultūras nama remontdarbi Lendžu pagasta kultūras nama remontdarbi Lendžu pagasta kultūras nama remontdarbi Skolas pasažieru autobusa iegāde 1) Lendžu pagasta bibliotēkas un lasītavas remontdarbi 1) Lendžu pagasta bibliotēkas un lasītavas remontdarbi 2) Lendžu pagasta Lendžu ciema Egļu ielas remontdarbi 2) Lendžu pagasta Lendžu ciema Egļu ielas remontdarbi

Click to listen highlighted text!