Pārskats par mērķdotācijas infrastruktūras attīstībai izlietojumu Lūznavas pagasta pārvaldē


Aktivitātes nosaukums
Būvuzņēmējs/ piegādātājs
Izlietotā summa, kopā
LVL (ar PVN)*
T.sk.
no valsts mērķdo-tācijas LVL
(ar PVN)
T.sk.
pašvaldības līdzfinan-sējums LVL
(ar PVN)
1. Pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” virtuves remonts atbilstoši ES prasībām:
12 065,87
12 065,87
-
1.1. virtuves remontdarbi
SIA „FD Serviss”
-
1.2. virtuves telpu aprīkojuma piegāde
SIA „Anselus”
-
2. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Lūznavas ciemā:
85 534,73
85 534,73
-
2.1. tehniskā projekta izstrāde
SIA „ITBB”
-
2.2. topogrāfiskā plāna izgatavošana
SIA „Agroprojekts”
-
2.3. bioloģisko attīrīšanas iekārtu komplektācija
SIA „Ekoservis Lat”
-
2.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas zemes darbi
SIA „VALVIT”
-
2.5.elektromontāžas darbi
SIA „Latgales elektro-montāža”
-
2.6. biodīķu tīrīšana
SIA „EKS-GB”
-
3. Ūdenssūkņu stacijas rekonstrukcija Lūznavas pagasta Vertukšnes ciemā
SIA „VALVIT”
12 335,62
12 335,62
-
4. Bibliotēkas telpu Pils ielā 8, Lūznavā rekonstrukcija
SIA „VALVIT”
12 097,85
12 097,85
-
5. Tehniskā projekta izstrāde ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijai Lūznavas, Zosnas un Vertukšnes ciemos
36 146,60
35 000,00
1 146,60
5.1. Tehniskā projekta izstrāde Lūznavas, Zosnas un Vertukšnes ciemos
SIA „Agroprojekts”
-
5.2. Lūznavas ciema ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskā pamatojuma aktualizācija
SIA „Ekoserviss Lat”
-
Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija Vertukšnes ciemā
SIA „VALVIT”
11 663,06
11 663,06
-
Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana un remontdarbi
SIA „Latgales elektro-montāža”
23 656,75
23 656,76
-
Kopā
193 500,48
192 353,88
1146,60
Mērķdotācijas atlikums uz 27.11.2009
7646,12
Plānotā aktivitāte
Plānotā summa
Plānotais realizācijas laiks
Pašvaldības aktu zāles Pils ielā 8, Lūznavā rekonstrukcija
7 646,12
31.12.2009.

Pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” virtuves remonts atbilstoši ES prasībām Pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” virtuves remonts atbilstoši ES prasībāmPirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” virtuves remonts atbilstoši ES prasībām Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Lūznavas ciemā Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana un remontdarbi Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana un remontdarbiPirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana un remontdarbi Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana un remontdarbi Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana un remontdarbi Pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana un remontdarbiPirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas siltumefektivitātes paaugstināšana un remontdarbi Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Lūznavas ciemā

Click to listen highlighted text!