Pašvaldību vēlēšanas 2017

Atbilstoši Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas 2017. gada 5. aprīļa lēmumam „Par darba laika noteikšanu deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanai 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām” (protokols Nr. 1, 1. §), laika periodam no 2017. gada 14. aprīļa līdz 24. aprīlim noteikts šāds Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas darba laiks deputātu kandidātu sarakstu 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām pieņemšanai:
2017. gada 18. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 16.00
2017. gada 19. aprīlī no plkst. 16.00 līdz 19.00
2017. gada 20. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 18.00
2017. gada 21. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 10.30; no plkst. 15.00 līdz 17.00
2017. gada 22. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 12.00
2017. gada 24. aprīlī no plkst. 13.00 līdz 18.00
Deputātu kandidātu sarakstu pieņemšana notiks Rēzeknes novada vēlēšanu komisijā pēc adreses: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, 2. stāvs, 19. kabinets iepriekš noteiktajā vēlēšanu komisijas darba laikā vai laikā, par kuru atsevišķi vienojas.
Jautājumos par deputātu kandidātu sarakstu iesniegšanu zvanīt Rēzeknes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai I.Turkai, tālr. 64607200 vai 26498011, komisijas sekretāram J.Zvīdriņam, tālr. 64607188 vai 29436371.
Deputātu kandidātu sarakstam un tam pievienojamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”, atbilstoši Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas „2017. gada 3. jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija”, kas apstiprināta ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2017. gada 10. janvāra lēmumu Nr. 10, 5. punktam. Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir Rēzeknes novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz kandidātu saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu vai elektroniski parakstītu iesniegumu.
Vēlēšanu komisijas e-pasts: velesanas@rezeknesnovads.lv
Vēlēšanu komisijas rekvizīti drošības naudas iemaksai:
Rēzeknes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009112679
AS Swedbank, kods HABALV22,
konts Nr. LV56HABA0551026407356
Informācijā saņēmējam obligāti jānorāda šāda informācija: Drošības nauda vēlēšanu komisijai par (nosaukums) kandidātu saraksta iesniegšanu.
Iepriekšminētā informācija ir pieejama arī Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā: www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Pašvaldību vēlēšanas 2017”.
Instrukcija pieejama CVK mājas lapā: www.cvk.lv, sadaļā „Pašvaldību vēlēšanas 2017. Normatīvie akti”.
Paziņojums

Click to listen highlighted text!