Piedalies seminārā par Rēzeknes valstspilsētas un novada attīstības dokumentu izstrādi

Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada pašvaldības aicina ikvienu izmantot sabiedrības līdzdalības iespēju un līdzdarboties ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam un attīstības programmas 2022. – 2028. gadam izstrādes seminārā, kas norisināsies 31. maijā no plkst. 14.00 līdz 17.00 Rēzeknes novada pašvaldības lielajā zālē, Atbrīvošanas alejā 95a, Rēzeknē.

Semināra laikā izstrādātājs iepazīstinās ar iepriekš notikušo tematisko darba grupu un aptaujas rezultātiem, kuri veido pamatu šī semināra darbam, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību šo attīstības dokumentu izstrādē.

Semināra dalībnieki tiks sadalīti darba grupās un meklēs konkrētus risinājumus problēmām, kas definētas iepriekšējās tematiskajās darba grupās šādās jomās:

  • vide, infrastruktūra un mobilitāte;
  • izglītība, kultūra un sports;
  • ekonomiskā attīstība un pārvaldība;
  • sociālā aizsardzība, veselība un drošība.

Semināra darba kārtība.

Aicinām aktīvi iesaistīties attīstības plānošanā, radot jau konkrētus īstermiņa un ilgtermiņa priekšlikumus problēmām, kuras iepriekšējos līdzdalības pasākumos esat norādījuši jūs paši, lai tos integrētu Rēzeknes valstspilsētas un Rēzeknes novada ilgtermiņa attīstības dokumentos.

Pieteikties iespējams:

  • aizpildot elektronisko anketu,
  • rakstot uz e-pastu: marina.labanovska@rezeknes.lv, inga.kruste@rezeknesnovads.lv.

 

Click to listen highlighted text!