Rēzeknes novadā pašvaldības ceļu stāvoklis uzlabojas

Publicēts: 21.04.2020

Atjaunots: 04.08.2021

Pašvaldības paziņojumi

2020. gada aprīļa mēnesī Rēzeknes novada pašvaldība gatavojas iesniegt Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par pieciem projekta Nr. 18-01-A00702-000006 „Pašvaldības ceļu infrastruktūras uzlabošana Rēzeknes novadā, 3. kārta” ceļiem:
• autoceļu Nr.7619 A-13 – Laizāni – Groveriški – Pauliņi 1,451 km Rēzeknes novada Ozolaines pagastā , ko pārbūvēja AS “Kauno tiltai” un būvuzraudzības darbus veica SIA “BaltLine Globe”;
• autoceļu Nr.5204 Pūdnīki – Veideres 2,050 km Rēzeknes novada Feimaņu pagastā , ko pārbūvēja AS “Kauno tiltai” un būvuzraudzību veica SIA “BaltLine Globe”;
• autoceļu Nr.9206 A/c V579 – Rosica un Torņa ielas 0,913 km Rēzeknes novada Stoļerovas pagastā, ko pārbūvēja AS “Kauno tiltai” un būvuzraudzību veica SIA “BaltLine Globe”;
• autoceļu Nr.7805 Spundžāni – Drejerovka – Mazie Garanči 0,599 km 1.kārta Rēzeknes novada Ozolmuižas pagastā, ko pārbūvēja AS “Kauno tiltai” un būvuzraudzību veica SIA “BaltLine Globe”;
• autoceļu Nr.8015 Žierkļi – Loci 1,16 km 1.kārta Rēzeknes novada Pušas pagastā, ko pārbūvēja SIA “VAIVARS” (2019.gada pirmajos mēnešos, laužot sākotnēji noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “E Būvvadība”) un būvuzraudzību veica SIA “BaltLine Globe”.
Projekta ietvaros bija paredzēta arī autoceļa Dubuļi – Lielais Liepu kalns (Nr.6277 Černiki – Malinovka, Nr.6264 Vaišļi – Kromani, Nr.6261 Matuļi – Novinka – Dzerkaļi – Eisaki) 1,25 km 1. kārta Rēzeknes novada Kaunatas pagastā nodošana šī gada aprīlī, taču tā pārbūves darbi vēl nav noslēgušies un turpinās, tos veic SIA “RIVIERA L”, bet būvuzraudzību ar SIA “BaltLine Globe”. Ceram, ka drīzumā arī par šo ceļu Lauku atbalsta dienestā varēsim iesniegt maksājuma pieprasījumu.
Šī projekta mērķis uzlabot Rēzeknes novada pašvaldības grants ceļu kvalitāti lauku uzņēmējdarbības sekmēšanai un sasniedzamības nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem.
Projekta piecu daļu kopējās pārbūves izmaksas ir 941 942,09 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 921 777,31, piešķirtais publiskais finansējums – 829 599,59 EUR.
Projekta vadītāja Inga Zapāne
logolauk
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Rosica_cels_pirms_parbuves

Click to listen highlighted text!